Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất lâm nghiệp xây dựng công trình công cộng.

Chủ đề   RSS   
 • #398748 07/09/2015

  Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất lâm nghiệp xây dựng công trình công cộng.

  Chào Luật Sư !.

  Tôi tên là: Phan Minh Phụng,

  Quê Quán: Thăng Bình, Quảng Nam

  Hiện nay đang công tác tại bộ phận địa chính - môi trường xã.

  Luật sư có thể giúp tôi  rõ thêm về việc thu hồi bồi thường đất lâm nghiệp được không ạ.

  Vấn đề sau: Hiện nay xã dự kiến thu hồi đất lâm nghiệp để xây dựng nghĩa trang nhân dân (nghĩa địa).

  theo hiện trạng khu nghĩa trang này được quy hoạch 10 ha. (trong quy hoạch nông thôn mới xã) nhưng trước đó đất do các hộ dân sản xuất đất lâm nghiệp theo dự án 661 về trồng cây xanh năm 2003. và quy hoạch nông thôn mới xã được lập năm 2011 và công báo quy hoạch vào năm 2013.

  từ năm 2003 đến nay các hộ dân sản xuất ổn định nhưng chưa cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất.(hiện tai trên địa bàn xã chưa chấp GCN đất lâm nghiệp cho dân)

  Vậy cho tôi hỏi nếu giờ thu hồi đất để xây dựng nghĩa trang nhân dân thì bồi thường như thế nào. có bồi thường trị giá đất lâm nghiệp dân đang sản xuất hay không. nếu hộ dân không chấp nhận giải tỏa theo quy hoạch thì nhà nước có quyền cưỡng chế hay không

   
  3514 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #401125   01/10/2015

  onthemoon
  onthemoon

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2015
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Chào bạn, về vấn đề của bạn mình có ý kiến trả lời như sau:

  Đầu tiên, do không được biết về nội dung của dự án 661 về trồng cây xanh năm 2003, quy hoạch nông thôn xã mới lập năm 2011 và công báo quy hoạch năm 2013, về quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ sản xuất đất lâm nghiệp khi tham gia dự án nên mình giả sử rằng các hộ sản xuất đất lâm nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã của bạn có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, thuộc đối tượng đủ điều kiện được bồi thường theo Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

  “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Quy định này…”

  Thứ hai, đối với các hộ dân thuộc đối tượng đủ điều kiện được bồi thường, từ năm 2003 đến nay các hộ đã sản xuất ổn định nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất lâm nghiệp để xây dựng nghĩa trang nhân dân sẽ tiến hành bồi thường theo Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 như sau:

  “2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai.

  Thứ ba, về vấn đề các hộ dân có được bồi thường bằng giá trị đất lâm nghiệp đang sản xuất hay không, thì theo Khoản 2 Điều 5 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định như sau:

  Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao lại đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để giao lại thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất

  Cuối cùng, trong trường hợp các hộ dân sản xuất đất lâm nghiệp, là những người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tại địa phương hoàn toàn có quyền cưỡng thế thực hiện quyết định thu hồi, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013.

  Regards

   

  Cập nhật bởi onthemoon ngày 01/10/2015 02:57:25 CH
   
  Báo quản trị |