DanLuat 2015

Bồi thường khi bị cơ quan nhà nước làm sai!

Chủ đề   RSS   
 • #454052 21/05/2017

  Bồi thường khi bị cơ quan nhà nước làm sai!


  Chào các thành viên, mong mọi người giúp mình!

  Công ty A có một lô hàng thuộc vào diện kinh doanh tạm nhập tái xuất, khi mình đưa số hàng hóa về Việt Nam lưu trữ, công ty A không làm thủ tục hải quan (công ty nhập hàng theo cửa khẩu phụ, lối mở) và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tạm nhập và lưu trữ trên 30 ngày. Tuy nhiên theo khoản 2 Điều 84 thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:

  “Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:

  a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặc chưa thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).

  Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quan giấy (bao gồm cả trường hợp khai trên Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất container/bồn mềm rỗng đối với phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) thì thủ tục tái xuất, tái nhập và theo dõi lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện trên tờ khai hải quan giấy;

  b) Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, sau khi tái xuất, tái nhập, người khai hải quan thực hiện thủ tục hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu cho tờ khai tạm nhập, tạm xuất theo quy định tại mục 4 Chương VII Thông tư này;

  c) Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.”

  Hiện tại công ty A đã bị cơ quan xử lý và phạt vì vi phạm điều trên, vậy công ty A có thể yêu cầu Ủy ban bồi thường lại số tiền trên hay không?

   
  803 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-