Bồi thường đất ở

Chủ đề   RSS   
 • #372028 27/02/2015

  Bồi thường đất ở

  Gđ tôi có căn hộ nằm trong khu vục giải phóng mặt bằng xây dựng khu đô thị mới Việt Hưng(Long Biên Hà nội)

  - Nguồn gốc hình thành đất có từ năm 1969-1970 Cầu 16 Nay là Công ty Cầu 5 Thăng Long cấp cho công nhân làm nhà ở. Mua đi bán lại qua nhiều chủ nhưng không có tranh chấp và có đóng thuế sử dụng đất cho nhà nước trong 3 năm gần đây. Khu vực chúng tôi có 28 căn hộ, Vậy khi nhà nước thu hồi đất làm dự án thì Gđ tôi có được đền bù về đất và tài sản gắn trên đất hay không? Xin Luật sư tư vấn về quyền lợi giúp gđ tôi xin cám ơn!

   
  3526 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #372030   28/02/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  Ban Bồi Thường chỉ dựa vào GCN QSD Đất Ở và Nhà Ở để xác định tài sản bị giải tỏa có hợp pháp hay không Hợp pháp sau đó áp giá đền bù...

  Bảng giá đền bù được xác định gồm 3 nguồn như sau: 

  ---Giá đất  được áp dụng theo bảng giá đất tính thuế hàng năm do quận ,huyện công bố.( giá nhà nước)

  --- Giá đất dựa vào HĐ giao dịch Bán Nhà -đất thành công đã qua thuế( giá giao dịch thực)

  ---Giá đất dựa theo thị trường khu vực đó( Giá thị trường)

  Cả 3 giá cộng lại chia 3 ,thì ra giá đền bù của khu vực có nhà đất bị giải tỏa.

  Cập nhật bởi nguoitruongphu ngày 28/02/2015 07:46:49 SA

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #372085   28/02/2015

  nguoitruongphu viết:

  Ban Bồi Thường chỉ dựa vào GCN QSD Đất Ở và Nhà Ở để xác định tài sản bị giải tỏa có hợp pháp hay không Hợp pháp sau đó áp giá đền bù...

  Bảng giá đền bù được xác định gồm 3 nguồn như sau: 

  ---Giá đất  được áp dụng theo bảng giá đất tính thuế hàng năm do quận ,huyện công bố.( giá nhà nước)

  --- Giá đất dựa vào HĐ giao dịch Bán Nhà -đất thành công đã qua thuế( giá giao dịch thực)

  ---Giá đất dựa theo thị trường khu vực đó( Giá thị trường)

  Cả 3 giá cộng lại chia 3 ,thì ra giá đền bù của khu vực có nhà đất bị giải tỏa.

  Câu hỏi là : Vậy khi nhà nước thu hồi đất làm dự án thì Gđ tôi có được đền bù về đất và tài sản gắn trên đất hay không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #372485   04/03/2015

  chào bạn!!!

  bạn muốn biết Gđ bạn có được bồi thường hay không thì bạn phải nêu rõ GĐ bạn đã có những loại giấy tờ nào như GCNQSDĐ hay các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013:

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   
  Báo quản trị |