bồi thường đất không giấy tờ.

Chủ đề   RSS   
 • #154550 12/12/2011

  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  bồi thường đất không giấy tờ.

  cơ quan em đang thu lý, tham mưu UBND huyện giải quyết khiếu nại về vấn đề đền bu đất tự khai hoang nhưng không có một loại giấy tờ nào. mong các anh chị đóng góp ý kiến để em mạnh bảo vệ quan điểm của mình:

  người dân khiếu nại phần diện tích chưa được cấp giấy đỏ không được UB huyện phê duyệt đền bù.

  lúc đầu nguồn gốc  đất này được UBND xã xác nhận là đất tự khai hoang sau năm 1997, đất do UBND xã quản lý theo sổ mục kê được lập năm 1997 - > không đủ điều kiện công nhận QSD đất -> không đền bù. sau đó người dân khiếu nại nên cơ quan em đề nghị làm rỏ thời điểm sử dụng đất này:

  thì được UBND xã xác định đây là thửa đất hoang chưa sử dụng, do UBND xã quản lý, được người dân khai phá một phần thửa đất vào năm 1998 và sử dụng ổn định, trực tiếp sản xuất nông nghiệp cho đến nay, được xác nhận là không tranh chấp, từ thời điểm sử dụng cho đến nay UBNd xã chưa lập biên bản xử lý lấn chiếm.

  căn cứ vào biên bản xét nguồn gốc đất của UB xã em đã tham mưu lãnh đạo đề xuất giải quyết là đền bù hỗ trợ cho người dân tại điểm c, khoản 1, điều 45 nghị định84/2007/NĐ-CP. sau đó UBNd huyện triệu tập cuộc họp có các ban ngành ngồi lại với nhau để mổ xẻ vấn đề.

  trong đó có ý kiến cho rằng đất này không nằm ở điểm c, khoản 1, điều 45 nghị định 84 mà lọt vào điểm d, khoản 1, điều 45 nghị định này. tức là vi phạm lấn chiếm đất chưa sử dụng tại điểm đ, khoản 4, điều 14, nghị định84/2007/NĐ-CP nên không thể giải quyết đền bù. mà tại điểm đ, khoản 4, điều 14 nói:

  đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

  theo quan điểm của em thì đất này là lấn chiếm đất chưa sử dụng nhưng UBND xã cũng đã xác nhận là từ thời điểm lấn chiếm chưa có văn bản nào ngăn chặn nên vẫn giải quyết đền bù.

  còn ý kiến phản biện lại cho rằng việc lập biên bản ngăn chặn là dành cho các trường hợp khác trong điểm đ, khoản 4, điều 14 chứ không dành cho đất chưa sử dụng vì cho rằng trước từ và là một vế khác.

  nên cuộc họp vẫn chưa thống nhất được ý kiến. vì vậy em mong các anh chị có thể trả lời cho được rỏ hơn vầ vấn đế này. vì em cho rằng ở điểm đ , khoản 4, điều 14 nghị định 84 là một câu suôn sẻ không tách ra hai ý.

  em xin trích dẫn thêm điều 45 nghị định 84.

  Điều 45. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Trường hợp thu hồi đối với đất đã sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau: 

  a) Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất theo diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và giá trị bồi thường phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số198/2004/NĐ-CP. Đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

  b) Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải là đất ở) và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số198/2004/NĐ-CP. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cùng loại. Trường hợp trên thửa đất có cả phần diện tích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì phần diện tích đó được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

  c) Trường hợp đất đang sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp mà người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định               số181/2004/NĐ-CP;

  d) Trường hợp đất đang sử dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này hoặc diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1  Điều 69 Nghị định số181/2004/NĐ-CP thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất; nếu đất đang sử dụng là đất có nhà ở mà người có đất bị thu hồi không có chỗ ở nào khác thì được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số197/2004/NĐ-CP.

  2. Đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau thì người có hành vi lấn, chiếm hoặc được giao đất, thuê đất không đúng thẩm quyền không được bồi thường về đất khi thu hồi đất.

   em xin chân thành cảm ơn.

   
  26445 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #154604   12/12/2011

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1351 lần
  Moderator

  đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.
  Từ "và" trong trường hợp này là liên từ dùng để nối 2 vế với nhau. Theo đó các trường hợp lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng, các trường hợp vi phạm khác + đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vãn cố tình vi phạm. --> Thì mới khẳng định là đất lấn chiếm.
           Hơn thế nữa, theo xác minh nguồn gốc đất thì rõ ràng đây không phải là đất lấn chiếm.
           Đất chưa sử dụng cũng chỉ trong một thời gian chứ không thể chưa sử dụng mãi mãi. Theo như bạn nói: #c00000;">"lúc đầu nguồn gốc  đất này được UBND xã xác nhận là đất tự khai hoang sau năm 1997". Đây là mấu chốt của vấn đề. Đã là đất khai hoang thì về nguyên tắc phải bồi thường. Đất khai hoang thì không phải là đất lấn chiếm.
            Theo như Nghị Định 74/CP ngày 25/10/1993 về quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Theo khoản 3 Điều 14 quy định: "đất khai hoang là đất chưa bao giờ được dùng vào sản xuất hoặc đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm tính đến thời điểm khai hoang đưa vào sản xuất".
            
  Lấn chiếm là đối với hành vi tự ý sử dụng đất đang trong quá trình quản lý. Còn khai hoang là đưa vào sử dụng đất mà người ta không dùng đến.
            Theo như quy định của luật đất đai 2004 thì nhà nước khuyến khích người dân khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

  Điều 97 Nghị định 181 cũng quy định:

  Điều 97. Đất tự khai hoang, đất chưa sử dụng bị bao chiếm

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, không có tranh chấp, sử dụng đất có hiệu quả thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 70 của Luật Đất đai; trường hợp vượt hạn mức thì được tính thêm hạn mức quy định tại khoản 5 Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 4 Điều 69 của Nghị định này; nếu vượt hạn mức đã tính thêm thì phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích vượt hạn mức. Tất cả các trường hợp nêu tại khoản này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp do tự khai hoang thì việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 50 của Luật Đất đai.

  3. Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang thì việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Nghị định này.

  4. Tổ chức đang sử dụng đất phi nông nghiệp do tự khai hoang thì việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các Điều 51, 52 và 53 của Nghị định này.

  5. Trường hợp đất chưa sử dụng bị bao chiếm nhưng không đầu tư cải tạo để đưa vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.


              Như vậy, những trường hợp đất tự khai hoang còn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ chưa nói tới việc được bồi thường.
             Theo như điều luật mà bạn đã trích dẫn thì rõ ràng, người dân hoàn toàn có quyền được bồi thường rồi còn gì.
  xin nói thêm là đối với hành vi bỏ hoang đất, không sử dụng, không đưa vào sản xuất đất của UBND xã trên còn bị xử lý vi phạm hành chính và những người để hành vi trên xảy ra còn bị xử lý kỉ luật theo luật KNTC nữa. Hơn nữa, hành vi trên của UBND xã cũng thuộc một trong những trường hợp thu hồi đất của nhà nước đấy.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #154606   12/12/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Tôi xin có ý kiến với trường hợp của bạn như sau:
  * Trường hợp này thuộc: đất lấn, chiếm phần đất chưa sử dụng do nhà nước quản lý; thời điểm năm 1998 do vậy bạn phải áp dụng. Tại điểm a, khoản 1 điều 43 của Luật đất đai năm 2003 có quy định trường hợp nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất: Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này. Trong đó tại khoản 6 điều 38 đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau: a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; b) Đất không được chuyển QSD đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  Bạn không thể áp dụng theo quy định tại điều 45 nghị định 84 vì theo nguồn gốc nhà đất thì kê khai năm 1997 vẫn là nhà nước quản lý bạn chỉ có thể áp dụng điều 45 nghị định 84 khi đối với trường hợp nguồn gốc đất do người dân sử dụng không tranh chấp, có nghĩa là phải có người chủ trước sử dụng cam kết không tranh chấp khiếu nại. Nhưng đây là của Nhà nước vì vậy không được bồi thường về đất.
  rất vui được thảo luận với bạn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lythuyettinhbenvung vì bài viết hữu ích
  thanhtratuyhoa (19/03/2014)
 • #154617   12/12/2011

  trinhbtht
  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  sau khi đo đạc, lập bản đồ địa chính, đưa vào sổ mục kê để quản lý thì theo từng số tờ, số thửa, loại đất được ghi rỏ trên hồ sơ địa chính.
  năm 1997 đã lấp bản đồ xong, phần diện tích không phải của hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức đăng ký thì tất cả các loại đất điều do UBND xã quản lý theo từng địa phương.
  có nghĩa trường hợp tôi đặt ra là xem như lấn chiếm đất chưa sử dụng ( sổ mục kê: loai đất: Hg/Mn) .
  nếu như theo lythuyetbenvung nói thì luật quy định trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hay trước 1/7/2004 để làm gì mà lại không sửa lại là sau khi thành lập bản đồ, sổ mục kê.
  vấn đề ở đây tôi mong các anh chị cùng nhau mổ xẻ theo cơ sở pháp luật, đồng thời cách nghĩ cũa mọi người về điểm đ, khoản 4, điều 14 như thế nào.
  cùng một vấn đề mỗi người hiểu mỗi ý. cá nhân tôi thì tôi thiên về cách nghĩ của anhvd352. mong mọi người cùng nhau đóng góp, thảo luận.
   
  Báo quản trị |  
 • #154632   12/12/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, tôi chỉ có ý kiến thêm về điểm đ, khoản 4, điều 14 như sau:
  Ta có thể áp dụng theo cách này, nhưng cơ quan nhà nước phải thực hiện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu sau đó mới thực hiện theo điểm đ, khoản 4, điều 14. Còn theo tôi thì áp dụng ngay điểm a, khoản 1 điều 43 của Luật đất đai năm 2003 là phù hợp nhất.
  Rất vui được thảo luận với các bạn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #154647   12/12/2011

  trinhbtht
  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  nếu nói theo cảm tính của bản thân:
  giả sử nếu đo đạc lập bản đồ địa chính năm 1990 đã hoàn thành, ngoài phần diện tích hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức đã đăng ký sử dụng, có thể hiện trong hồ sơ địa chính, còn phần dư ra trong tổng diện tích đất của một xã, phường, thị trấn thì đất đấy được ghi như thế nào? do cơ nào quản lý? và những thửa đất hoang chưa được khai hoang sử dụng bắt đầu từ năm 1990 trờ về sau hồ sơ địa chính thể hiện là đất do UBND xã quản lý thì người dân không được khai hoang để sử dụng à ? vậy thì những cột mốc 15/10/93 hay 1/7/2004 vô nghĩa à?
  tôi nghĩ nghị định 84/2007 đã giải quyết được vấn đề tôi hỏi nhưng cách nghĩ về nó như thế nào thì quá nhiều cách nghĩ khác nhau, vẫn chưa thống nhất trên quan điểm xây dựng.
   
  Báo quản trị |  
 • #154731   13/12/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Bạn làm việc tại cơ quan nhà nước không được làm việc theo cảm tính. Nếu có đủ căn cứ chứng minh thì bạn áp dụng nếu không thì không áp dụng, còn không làm văn bản, tờ trình xin ý kiến.
  Riêng về việc khai hoang tôi xin có ý kiến thêm với bạn như sau: Việc khai hoang là việc người dân tự bỏ công sức ra để khai phá, cải tạo đất để đưa đất vào sử dụng và đất này từ xưa đến nay chưa từng có người sử dụng. Có nghĩa phải thỏa mãn 2 yếu tố:
  1/ Người sử dụng phải chứng minh được việc sử dụng của mình là liên tục với một mục đích sử dụng cụ thể trên phần đất này;
   2/  là nguồn gốc đất này là đất hoang chưa ai đăng ký sử dụng từ trước tới khi người đó ra khai phá.
  Tuy nhiên trên thực tế tại các địa phương trong nhưng giai đoạn quản lý nhất định thì đều có thực hiện việc kê khai đăng ký, đo vẽ thành lập bản đồ ... trên toàn bộ diện tích của địa phương. Như vậy trường hợp của bạn chỉ có thể áp dụng nghị định 84 khi mà trên các tài liệu quản lý trước đó của địa phương thể hiện rõ đất đó là đất hoang, chưa ai đăng ký sử dụng. Còn nếu thể hiện nhà nước quản lý (UBND xã quản lý) thì không thể áp dụng nghị định 84.
  Chúc bạn may mắn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #154735   13/12/2011

  trinhbtht
  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  đất đai là do nhà nước thống nhát quản lý. những thửa đất hoang, chưa ai sử dụng được thể hiện trên hồ sơ địa chính thì do ai quản lý?
  trên sổ mục kê có khi nào khi đất không ai quản lý hay không?
  đây là đất không phải dạng đất công ích của xã, phường.. như theo điều 72, luật đất đai 2003.
   
  Báo quản trị |  
 • #154836   13/12/2011

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1351 lần
  Moderator

  lythuyetbenvung Thân!
          Việc bạn khẳng định cho ý kiến của mình đúng thì trước hết bạn phải nêu lý do tại sao lại khẳng định là lấn chiếm và phải phản bác được ý kiến của mọi người chứ.
           Vì bạn khẳng định đó là đất lấn chiếm nên mình có một số câu hỏi dành cho bạn. Mong bạn giải thích rõ giúp mình.
           Thứ nhất, Thế nào là đất khai hoang? Thế nào là đất lấn chiếm? Đất khai hoang có phải là đất lấn chiếm hay không? đất khai hoang có được bồi thường hay không?
            Thứ hai, Làm thế nào để có thể khẳng định được sự quản lý của UBND xã? Có phải chỉ quản lý trên giấy tờ là đã là quản lý? (tức là chỉ cần trong giấy tờ ghi giao cho cơ quan nào quản lý nhưng lại không thể hiện việc cơ quan đó đang sử dụng đất thì có coi là cơ quan đó đang bỏ hoang hóa đất hay không)?
            Thứ 3, Việc Điều luật quy định đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng của cơ quan tổ chức và các hành vi khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm? Thì quy định đã có văn bản ngăn chặn này quy định ra là nhằm mục đích gì? Có phải quy định đó dùng để thể hiện sự quản lý của cơ quan, tổ chức đối với đất chưa sử dụng hay không?
             Thứ 4, giữa từ "chưa sử dụng" và từ "bỏ hoang" khác nhau như thế nào về mặt ngữ nghĩa? Chưa sử dụng là chưa sử dụng trong thời gian tối đa là bao lâu?
           Rất mong bạn có thể giúp mình giải thích rõ những câu hỏi nêu trên. Mình xin chân thành cảm ơn.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #154876   13/12/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Bạn anhdv352 hỏi quá nhiều nội dung, mặc dù các nội dung này ở trên tôi đã nói đến nhưng tôi sẽ trả lời cụ thể để chúng ta hiểu rõ vấn đề hơn:
  * Thứ nhất:
  - Thế nào là đất khai hoang? là việc người dân tự bỏ công sức ra để khai phá, cải tạo đất để đưa đất vào sử dụng và đất này từ xưa đến nay chưa từng có người sử dụng. Có nghĩa phải thỏa mãn 2 yếu tố:
  1/ Người sử dụng phải chứng minh được việc sử dụng của mình là liên tục với một mục đích sử dụng cụ thể trên phần đất này;
  2/  là nguồn gốc đất này là đất hoang chưa ai đăng ký sử dụng từ trước tới khi người đó ra khai phá.
   - Thế nào là đất lấn chiếm? là việc người dân tự ý sử dụng phần đất không thuộc quyền sử dụng của mình
  - Đất khai hoang có phải là đất lấn chiếm hay không? Đất khai hoang không phải là đất lấn chiếm
  - Đất khai hoang có được bồi thường hay không? Đất khai hoang được bồi thường
  * Thứ hai:
  - Làm thế nào có thể khẳng định được sự quản lý của UBND xã? Chúng ta làm việc trên giấy tờ, do vậy nếu trên các giấy tờ quản lý trước đây có thể hiện việc đăng ký, sử dụng của UBND xã thì ta khẳng định việc quản lý của UBND xã, việc bỏ hoang hay sử dụng ra sao ta chưa bàn tới vì nó thuộc lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng đất đai
  * Thứ ba: Việc ra quyết định xử phạt là công cụ quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, còn đó có phải là căn cứ để khẳng định việc chưa sử dụng đất của cơ quan nào đó thì còn tùy thuộc hành vi vi phạm ghi trong quyết định, biên bản.
  * Thứ tư:
  - Khác nhau giữa từ "chưa sử dụng" và từ "bỏ hoang"? chưa sử dụng chỉ nói về việc bỏ không sử dụng trong một khoảng thời gian, giai đoạn nhất định; còn bỏ hoang thì bỏ không sử dụng trong một thời gian dài và mang tính chất liên tục không gián đoạn
  - Không có thời gian khẳng định cụ thể chưa sử dụng bao lâu mà chỉ có thời gian xử phạt khi chậm đưa đất vào sử dụng bạn có thể tham khảo tại điều 20 Nghị định 105/2009/NĐ-CP
  Tôi trả lời còn nhiều hạn chế, nhưng rất vui được thảo luận cùng các bạn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #155059   14/12/2011

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1351 lần
  Moderator

            Trước tiên xin cảm ơn bạn về các câu trả lời của bạn về những thắc mắc của tôi. Vì không chỉ có chủ topic đang gặp vấn đề về việc xác định đất khai hoang hay đất lấn chiếm mà hiện tại tôi cũng đang làm mấy hồ sơ liên quan tới việc xác minh nguồn gốc đất của UBND phường.
            Tiếp theo tôi xin tranh luận tiếp những câu trả lời của bạn như sau.
            Thứ nhất, Tôi đồng ý với câu trả lời thứ 1 của bạn cho câu hỏi mà tôi đã đưa ra.
            Thứ hai, dựa vào những gì bạn đã trả lời, tôi xin khẳng định với bạn là việc bạn khẳng định rằng trong trường hợp mà chủ topic đưa ra là trường hợp lấn đất, chiếm đất là hoàn toàn không hợp lý.
            Bởi lẽ, như bạn nói Để khẳng định là đất khai hoang:
               1/ Người sử dụng phải chứng minh được việc sử dụng của mình là liên tục với một mục đích sử dụng cụ thể trên phần đất này;
                2/  là nguồn gốc đất này là đất hoang chưa ai đăng ký sử dụng từ trước tới khi người đó ra khai phá.
               Việc chứng minh người sử dụng đất ổn định, lâu dài, không tranh chấp là công việc của UBND xã, phường nơi có đất chứ không phải là việc của người sử dụng đất.
               Với trường hợp trên: "UBND xã xác định đây là thửa đất hoang chưa sử dụng, do UBND xã quản lý, được người dân khai phá một phần thửa đất vào năm 1998 và sử dụng ổn định, trực tiếp sản xuất nông nghiệp cho đến nay, được xác nhận là không tranh chấp, từ thời điểm sử dụng cho đến nay UBNd xã chưa lập biên bản xử lý lấn chiếm. "
                Như vậy, với khẳng định trên của UBND xã đã thỏa mãn 2 điều kiện bạn đưa ra. Và cũng khẳng định đây là đất khai hoang.

               Thứ 3, theo như bạn nói, đất khai hoang không phải là đất lấn chiếm. Đúng. Đất khai hoang thì không thể coi là đất lấn chiếm.
                  Như vậy, câu trả lời của bạn nêu trên cũng đã khẳng định trường hợp của những người dân này không phải đất lấn chiếm.
                Thứ 4, Đã không là đất lấn chiếm thì phải bồi thường cho người dân.
                Thứ 5, bạn nói: "nếu trên các giấy tờ quản lý trước đây có thể hiện việc đăng ký, sử dụng của UBND xã thì ta khẳng định việc quản lý của UBND xã". Câu trả lời này của bạn chưa chính xác lắm. UBND xã quản lý cả đối với những loại đất đã sử dụng và chưa sử dụng. Việc quản lý của UBND xã thể hiện ở việc giải quyết các tranh chấp liên quan tới đất đai mà mình quản lý (hòa giải khi có tranh chấp), lập biên bản xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai của mình (ví dụ như ngăn chặn hành vi lấn đất, chiếm đất, xây dựng trái phép trên đất không phù hợp quy hoạch...).
                  Việc điều luật quy định về trường hợp người dân lấn đất, chiếm đất chưa sử dụng của cá nhân, tổ chức và các trường hợp khác đã có biên bản ngăn chặn mà còn cố tình vi phạm thì việc có biên bản ngăn chặn chính là thể hiện sự quản lý của UBND xã trong việc quản lý đất đai của mình. Nếu việc UBND xã không thực hiện nhiệm vụ đó có nghĩa là UBND xã đã từ bỏ quyền quản lý của mình. Trách nhiệm lúc này thuộc về UBND xã.
                Thứ 6, Bạn nói "chưa sử dụng chỉ nói về việc bỏ không sử dụng trong một khoảng thời gian, giai đoạn nhất định; còn bỏ hoang thì bỏ không sử dụng trong một thời gian dàimang tính chất liên tục không gián đoạn".
                   Mình chấp nhận câu trả lời này của bạn
                   Theo như Nghị Định 74/CP ngày 25/10/1993 về quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Theo khoản 3 Điều 14 quy định: "đất khai hoang là đất chưa bao giờ được dùng vào sản xuất hoặc đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm tính đến thời điểm khai hoang đưa vào sản xuất".
                    Như vậy, dựa vào quy định này thì thời hạn được tính là chưa sử dụng là 5 năm. Còn đối với đất hoang thì nghĩa là đất đó từ trước tới giờ chưa từng được sử dụng vào mục đích gì, hoặc đã có sử dụng nhưng lại bỏ không sử dụng tiếp nữa trong thời hạn ít nhất là 5 năm.
                     Trường hợp trên, quyền quản lý thuộc về UBND xã nhưng khi người dân tiến hành đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, UBND lại không ngăn chặn, và để tới thời điểm hiện nay là gần 20 năm cũng không có hành vi nào thể hiện việc ngăn chặn vi phạm của người dân.

                     Do đó, có thể thấy UBND xã đã bỏ hoang khu đất trên.
                     Và căn cứ theo quy định của luật đất đai từ trước tới giờ đều khuyến khích người dân khai hoang, phục hóa, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

  ---> Từ những lý do trên, mình khẳng định trường hợp này là đất khai hoang, không phải đất lấn chiếm.

  Vài dòng trao đổi cùng bạn. Rất mong có ý kiến đóng góp của các bạn.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #155064   14/12/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Tôi thấy chúng ta đã thống nhất trên nhiều mặt nhưng chỉ có phần: Theo tôi thì việc trên tài liệu quản lý năm 1997 có thể hiện do UBND xã quản lý thì đây không phải là đất khai hoang; còn bạn thì thấy đó chưa đủ để khẳng định là do UBND xã quản lý dựa vào quy định: "đất khai hoang là đất chưa bao giờ được dùng vào sản xuất hoặc đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm tính đến thời điểm khai hoang đưa vào sản xuất". Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình, chắc phải để chủ topic có sự chọn lựa và nhìn nhận vậy.
  Rất vui được thảo luận với bạn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #155612   16/12/2011

  pqt1983
  pqt1983

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  vậy tôi xin đưa một số trích dẫn để mọi người đọc tham khảo:
  http://moj.gov.vn/hoidappl/Lists/DanhSachCauHoi/View_Detail.aspx?ItemID=10976
  http://diaoc.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=379288&ChannelID=240
  khi đọc những bài viết này thì chúng ta nên hiểu chung một vấn đề là; đất này do UBND xã quản lý trên hồ sơ địa chính, có thể hiện là đất Hg/Mn.
  chính vì đây là đất hoang chưa sử dụng mà  đất đai là do nhà  nước thống nhất quản lý nên phải thể hiện trên hồ sơ địa chính là do UBND xã quản lý.
  khi sử dụng đất, người sử dụng đất tự ý khai phá phần đất này mà không xin phép thì mới xẩy ra trường hợp lấn chiếm đất nhà nước quản lý ( nên lưu ý: nhà nước chỉ quản lý trên hồ sơ địa chính )
  vì thế nghị định 84/2007 giải quyết vấn đề này tại điểm đ, khoản 4, điều 14.
  như vậy trường hợp đất trên nếu không có văn bản nào ngăn chặn tại thời điểm sử dụng đất thì vẫn đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất, đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 45 nghị định 84/2007. không rơi vào điểm d, điều, khoản này.
   
  Báo quản trị |  
 • #160864   13/01/2012

  trinhbtht
  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn tất cả mọi người.
  thật ra tui nghĩ rằng vụ việc này thì nghị định 84/2007 đã quy định rỏ ở những điều, khoản tui đã nêu trên, nhưng có những địa phương vẫn cứng nhắc: cứ đất nhà nước quản lý là không bồi thường, cấp giấy gì hết ( quản lý trên hồ sơ địa chính, sổ mục kê). chúng ta cũng đã phân tích rất nhiều nhưng ai cũng giữ quan điểm của bản thân, vì có lẽ cách quản lý nhà nước về đất đai của của từng địa phương nơi các anh, các chị đang công tác từ xưa giờ nó đã là như vậy. khi áp dụng giải quyết một vấn đề đầu tiên thì sẽ tạo tiền đề cho những vụ việc tiếp theo và phá vở cái tiền lệ trước giờ về cái cách quản lý của các anh, chị.
  chính địa phương tôi cũng có hai cách nghĩ khác nhau như vậy.
  nhưng khi chúng ta giải quyết vấn đề thì cần xem xét cơ sở pháp luật đầy đủ, vận dụng pháp luật có chính xác, trả lời phải có tính thuyết phục.
  chính vì những ý nghĩ đất thể hiện trên sổ mục kê là do UBND xã quản lý nên không đền bù đã kéo dài việc trả lời khiếu nại cho dân và ít nhiều gây thiệt hại cho người dân. tôi xin nhắc lại luật đất đai và những nghị định, thông tư sau này chỉ nói tới thời điểm sử dụng của người dân là trước 15/10/1993 và sâu 15/10/1993 đến 1/7/2004 và sau 17/2004 chứ không nói đến việc trước hay sau thời điểm thành lập hồ sơ địa chính. vì tất nhiên sau khi thành lập hồ sơ địa chính thì những thửa đất hoang, chưa ai sử dụng sẽ được liệt kê vào sổ mục kê là do UBND xã quản lý.
  vì những tranh cãi đó, tôi đã gửi văn bản xin ý kiến của cấp trên và được trả lời là nếu tại thời điểm người dân vào tự ý lấn chiếm mà  không có văn bản nào ngăn chặn thì vẫn được đền bù. không thể áp dụng điểm d khoản 1, điều 45 nghị định 84 vì không vi phạm vào khoản 4, điều 14, nghị định 84. có thể áp dụng điểm c, khoản 1, điều 45 nghị định 84/2007.
  tất nhiên cũng sẽ có người không đồng tình với cách trả lời này nhưng nghị định 84 đã hướng dẫn rất cụ thể như vậy.
  bản thân tôi đồng tình với cách trả lời này và cũng như cách trả lời của  pqt1983 và anhdv352.
  xin cảm ơn tất cả đã tham gia ý những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng.
   
  Báo quản trị |  
 • #289242   01/10/2013

  lmhaitd
  lmhaitd

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo tôi, trường hợp của bạn áp dụng khoản 4, điều 14, nghị định 84 (NĐ số84/2007/NĐ-CP) vả khoản 9 điều 8 nghị định 197 (NĐ số 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004) -------- Phải bồi thường

   
  Báo quản trị |  
 • #546187   16/05/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Chúc sức khỏe cả nhà .Mình cũng đang rơi trường hợp giống bạn Trinhtht . xin hỏi bạn đã có quyết định cuối cùng của lảnh đạo chưa  , nếu có thì kết quả mình phải áp dụng , thông tư , nghị định nào . Cám ơn B nhiều

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/05/2020)
 • #546198   16/05/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  good idea bạn ý kien ban rat chuan , cam on.lmhaitd

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/05/2020)
 • #546210   16/05/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  THÂN GỬI A/C TƯ VẤN DÙM 

  Năm 2019 tôi có mua thửa đất của ông B và sang tên xong năm 2020 tôi xin sao lục nguồn gốc đất như sau : diện tích đất 39 m2. trước năm 1989 đất thuộc dự án khu dân cư do ban kiên thiết sở xây dựng vũng tàu quản lý trước năm 1989  . năm 1990 ông A bao chiếm nhưng (không có chính quyền xử lý ). Đến năm 1996 ông A bán cho ông B bằng giấy tay, năm 1996 ông B đã làm nhà và ở cho đến nay . được xã xác  nhận thời điểm ,  và nguồn gốc tạo lập tài sản năm 1990. đất ổn định , không tranh chấp .Đến  năm 2012 ông B được cấp giấy cnqsdđ và bản vẽ sơ đồ chỉ có 16m2 phần diện tích này nằm ngoài lộ giới .( thời điểm này ông B đã chuyển 16m2 sang thổ cư ). xin nói thêm nắm 2006 đã có mốc QH lộ giới ( nên diệ tích 23m2 bị cắt không biểu thị trên sơ đồ đất  ). Năm 2020 có chủ trương thu hồi đất làm giao thông . xin hỏi trường  hợp G/Đ tôi có được đền bù nhà và đất cũng như  được cấp tái định cư không xin cám ơn .
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/05/2020)
 • #546313   18/05/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Xin nói thêm giấy CNQSDĐ đã cấp năm 2012 được lưu trong hồ sơ cấp giấy là : cắn cứ vào khoảng 05 điều 14  ndd84/2007 . Nội dung khoảng 5 điều 14 nđ/2007 ghi như sau : 5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

  Điều 15. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này, nay Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt hoặc chưa có quy hoạch được xét duyệt tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây:

  a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; đối với diện tích đất ở thực tế ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/05/2020)