Bộ Văn hóa cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #490434 26/04/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Bộ Văn hóa cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh

  Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
   
  Theo đó, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh ban đầu là 118; tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị bãi bỏ là 42, chiếm 36%; tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị đơn giản hóa là 20, chiếm 17%. Kết quả đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa là 62 điề u kiện, chiếm 53 %.
   
  Việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh phải tuân theo các Nguyên tắc:
   
  - Chuyển đổi từng bước phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh, gắn với nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.
   
  - Việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phải tính đến các điều kiện hoạt động thực tiễn, khả năng gia nhập thị trường và tuân thủ theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
   
  - Điều kiện đầu tư kinh doanh phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014, về sự cần thiết quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
   
  - Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, nhu cầu quản lý, các điều kiện nguồn lực, khả năng thực hiện và kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong quá trình quản lý, thực hiện và việc đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh.
   
  - Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch và thuận lợi trong quá trình thực hiện.
   
  - Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh ban hành tại Quyết định này làm cơ sở để các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ nghiên cứu triển khai cụ thể và kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo đúng lộ trình đã phân công và theo các nguyên tắc tại Điều 2 Quyết định này.
   
  Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 18/4/2018.
   
   
  1156 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận