DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Tư pháp: Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

 

Ngày 20/8/2020 Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 3077/TB-BTP về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2020. Cụ thể như sau:

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về các ngày nghỉ lễ trong năm, Bộ Tư pháp thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2020) trong 01 ngày vì ngày Lễ Quốc khánh rơi vào Thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp:

+ Thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Lễ.

+ Tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình và chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý mọi tình huống, diễn biến phức tạp về dịch Covid -19 và an ninh trật tự khu vực tại trụ sở cơ quan, đơn vị (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thường xuyên báo cáo tình hình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ giải quyết những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

- Thanh tra Bộ Tư pháp thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong ngày nghỉ Lễ tại trụ sở tiếp công dân.

- Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt việc nghỉ Lễ trong hệ thống Thi hành án dân sự.

- Văn phòng Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực tại cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ.

Xem thông báo tại file đính kèm:

  •  9004
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…