Bộ từ điển về viết thư điện tử thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #483084 23/01/2018

  Bộ từ điển về viết thư điện tử thương mại

                  

  Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ... cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó.

  Ngày nay trong thời đại hội nhập kinh tế, xu thế phát triển toàn cầu, việc giao dịch tiếp xúc bằng tiếng bằng hết sức quan trọng, vì vậy hãy trang bị cho mình những từ vựng tiếng anh trong thương mại để chúng ta có thể viết 1 lá thư điện tử trong thuong mại giúp cho quá trình giao dịch được thuận lợi hơn.

   
  2268 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận