Bổ sung giảm trừ gia cảnh cho năm đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân được không?

Chủ đề   RSS   
 • #544521 28/04/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1077)
  Số điểm: 11244
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 158 lần


  Bổ sung giảm trừ gia cảnh cho năm đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân được không?

  Vấn đề này tham khảo điểm c.2.3) khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó."

  Nếu người phụ thuộc không phải là người thuộc tiết d.4 thì có thể bổ sung giảm trừ gia cảnh vào năm tính thuế, tức là trước thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên, chỉ trong năm tính thuế đó thì mới được chứ không được bổ sung cho những năm trước đê yêu cầu hoàn thuế hay giảm số thuế phải nộp.

   

   
  958 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận