Bổ sung 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Chủ đề   RSS   
 • #523830 26/07/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 589 lần


  Bổ sung 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

  Là nội dung dự kiến bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

  Theo đó, ngoài các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như quy định hiện hành với các trường hợp là:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

  4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

  5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

  7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

  Dự thảo bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài là:

  8. Miễn lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên (từ ngày 01/01 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh).

  9. Miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”.

  10. Miễn lệ phí môn bài đối với các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo (bao gồm cả công lập và ngoài công lập)

  Sửa đổi quy định về Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Bỏ quy định về trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

  Mời bạn xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1686 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #523847   26/07/2019

  thuytrangak
  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (821)
  Số điểm: 7041
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 168 lần


  Việc dự kiến miễn lệ phí môn bài cho các đối tượng này trước mắt giảm thu ngân sách, song theo Bộ Tài chính, chính sách lệ phí môn bài có tác động lớn đến người dân, DN cũng như đời sống kinh tế - xã hội. Nếu quy định miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên thì sẽ giảm bớt thời gian và chi phí của người dân và DN

   
  Báo quản trị |  
 • #523983   28/07/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Như vậy dự thảo sắp tới điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số quy định về miễn lệ phsi môn bài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu quy định đối với các doanh nghiệp startup để khuyến khích các bạn trẻ máu nhiệt huyêt để tham gia thương trường và khởi nghiệp để thành công, nhà nước khuyến khích điều này và tạo điều kiện hỗ trợ về các loại phí và phù hợp với doanh nghiệp mới trong thời buổi hiện tại và cạnh tranh khốc liệt để tồn tại

   
  Báo quản trị |