Bộ quyết rồi, ai dám nói ngược?

Chủ đề   RSS   
 • #390896 07/07/2015

  Bộ quyết rồi, ai dám nói ngược?

  Đọc bài báo Giống cây biến đổi gen: Bộ quyết rồi, ai dám nói ngược? thấy bức hết cả xúc...

  Việt Nam là nước nông nghiệp, việc phát triển và nhân rộng giống cây trồng có chất lượng cao, năng suất tốt là chuyện nên làm. Tuy nhiên không có nghĩa làm một cách thiếu khoa học, tràn lan. Giống cây trồng biến đổi gen ngòai hệ quả tối quan trọng là ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì còn góp phần làm suy giảm các giống nguyên thủy tại bản địa. Rồi sẽ có ngày không còn "tỏi Lý Sơn", "nhãn Hưng Yên"...

  Người nông dân vốn dĩ thiếu phương tiện để cập nhật kiến thức khoa học và cuộc sống khó khăn nên sẽ chỉ nghĩ đến nguồn lợi trước mắt. Ùn ùn kéo nhau trồng giống cây biến đổi gen để thu "trái to hơn", "không hạt", "năng suất gấp đôi/ba"... rồi một ngày không xa lại mòn mỏi đi tìm các thứ trái ngon, quả ngọt của giống nguyên thủy. Lúc này các lọai giống nguyên thủy do hiếm nguồn cung sẽ đội giá lên cao ngất, người nông dân thấy thế lại ham lời mà dẹp hết cây biến đổi gen quay lại tìm giống ở bản địa. Kịch bản này trong nông nghiệp lặp lại như vòng lẩn quẩn bao nhiêu năm không bao giờ chấm dứt. Ở Mỹ hay Nhật và Thái, trước khi trồng trên diện rộng bất cứ lọai giống cây gì mới không những họ nghiên cứu về lợi ích do giống này đem lại mà còn nghiên cứu cả tác động của chúng lên môi trường, lên hệ sinh thái chung...

  Các bác ngồi trên cao mà ẩu quá

   
  2029 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận