Bỏ quy định đình chỉ tuyển sinh nếu không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp?

Chủ đề   RSS   
 • #455710 02/06/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1683 lần


  Bỏ quy định đình chỉ tuyển sinh nếu không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp?

  Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ Đại học.

  Trong đó, đề cập một số nội dung mới như điều kiện mở ngành đào tạo, các trường hợp đình chỉ tuyển sinh…cụ thể như sau:

  Ngành đào tạo được mở phải đáp ứng điều kiện sau:

  - Phù hợp với nhu cầu xã hội và người học, phù hợp yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp chức năng nhiệm vụ của cơ sở đào tạo.

  Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo, được Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua;

  - Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định (gọi là Danh mục đào tạo);

  Trường hợp ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (gọi là ngành mới), cơ sở đào tạo phải làm rõ:

  - Luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành đào tạo này (trong đó có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo);

  - Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới kèm theo ít nhất 02 chương trình đào tạo tham khảo của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực hiện và cấp văn bằng (trừ các ngành chỉ có đào tạo ở Việt Nam hoặc liên quan đến an ninh, quốc phòng).

  Đồng thời, còn phải đáp ứng các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo.

  Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo nếu xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

  - Không bảo đảm một trong các điều kiện về ngành đào tạo, cơ sở vật chất, giảng viên và chương trình đào tạo;

  - Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép tổ chức hoạt động đào tạo;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh;

  - Không thực hiện đúng quy định về việc rà soát, bổ sung điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  (Không đề cập đến trường hợp không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp, như vậy có thể hiểu rằng quy định này đã bị bãi bỏ không?)

  Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ Đại học thay thế Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT, dự kiến có hiệu lực trong năm 2017.

   
  2201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận