Bộ Nội vụ sắp có hướng dẫn mới về hệ số lương của công chức

Chủ đề   RSS   
 • #450442 27/03/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  Bộ Nội vụ sắp có hướng dẫn mới về hệ số lương của công chức

  >>> Hướng dẫn mới về cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức 

  Bộ Nội vụ sắp ban hành Thông tư mới đề cập đến bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV.

  Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014 được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

  1. Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ bậc 1, hệ số lương 6,20 đến bậc 6, hệ số lương 8,00.

  2. Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ bậc 1, hệ số lương 4,40 đến bậc 8, hệ số lương 6,78.

  3. Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1, từ bậc 1, hệ số lương 2,34 đến bậc 9, hệ số lương 4,98.

  4. Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0, từ bậc 1, hệ số lương 2,10 đến bậc 10, hệ số lương 4,89.

  5. Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B, từ bậc 1, hệ số lương 1,86 đến bậc 12, hệ số lương 4,06. Riêng trường hợp công chức được bổ nhiệm ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan thì xếp lương lái xe cơ quan, từ bậc 1, hệ số lương 2,05 đến bậc 12, hệ số lương 4,03.

  Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức (Dự kiến có hiệu lực trong năm 2017).

   
  26597 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  phamthanhhuu (27/03/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #465411   24/08/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  Nội dung này đã chính thức được ban hành tại Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

   
  Báo quản trị |