DanLuat 2015

Bổ nhiệm thêm 2 thành viên độc lập làm phó giám đốc công ty có được không?

Chủ đề   RSS   
 • #57805 12/08/2010

  bien35

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bổ nhiệm thêm 2 thành viên độc lập làm phó giám đốc công ty có được không?

  Xin chào, nhờ tư vấn giúp tôi một việc như sau: Công ty của tôi là công ty cổ phần, đang niêm yết trên sàn chứng khoán, hiện HĐQT công ty có 5 thành viên, 1 là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, 1 là thành viên HĐQT là PGĐ cty, 2  thành viên còn lại là uỷ viên độc lập. Do yêu cầu công việc HĐQT muốn bổ nhiệm 2 thành viên độc lập làm phó giám đốc công ty (cả 5 thành viên đều kiêm nhiệm); xin hỏi việc bổ nhiệm thêm 2 thành viên độc lập làm phó giám đốc công ty của HĐQT có trái luật không, nếu có thì được qui định ở VBPL nào. Xin cảm ơn luật sư.
  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen ngày 04/09/2010 10:13:06 AM
   
  5716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #340190   21/08/2014

  tuantobe
  tuantobe

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2011
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 14 lần


  Việc bổ nhiệm chức danh phó giám đốc do điều lệ quy định, nếu không có thì tuân theo khoản 3 điều 116 Luật doanh nghiệp 2005 .Việc thành viên HĐQT làm phó giám đốc không sao cả

  Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

  b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  g) Tuyển dụng lao động;

  h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

  4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

  Nguyễn Văn Tuân

  SĐT: 096.653.9886

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-