DanLuat
×

Thêm bình luận

Bổ nhiệm làm vị trí mới thì khi xin từ chức có bị mất quyền đã có khi làm vị trí mới trước đó không?

(HelenHuynh)

  •  2402
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…