DanLuat
×

Thêm bình luận

Bộ Công an sửa đổi Điều 38 Thông tư 28/2014/TT-BCA, ngày 7/7/2014

(LSNguyenXuanVinh)

  •  5942
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…