Biểu mức thu phí mới trong hoạt động hóa chất

Chủ đề   RSS   
 • #484419 05/02/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Biểu mức thu phí mới trong hoạt động hóa chất

  Ngày 25/1/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất thay thế cho Thông tư 170/2016/TT-BTC. Biểu mức thu phí cụ thể như sau:

  STT

  Tên phí

  Đơn vị tính

  Mức thu (đồng)

  1

  Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

  01 Bộ hồ sơ

  36.000.000

  2

  Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

   

   

  Đối với cấp mới

  01 Giấy chứng nhận

  1.200.000

  Đối với cấp lại, điều chỉnh

  01 Giấy chứng nhận

  600.000

  3

  Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng

   

   

  a

  Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

   

   

  Đối với cấp mới

  01 Giấy phép

  1.200.000

  Đối với cấp lại, điều chỉnh

  01 Giấy phép

  600.000

  b

  Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2

   

   

  Đối với cấp mới

  01 Giấy phép

  1.200.000

  Đối với cấp lại, điều chỉnh

  01 Giấy phép

  600.000

  c

  Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3

   

   

  Đối với cấp mới

  01 Giấy phép

  1.200.000

  Đối với cấp lại, điều chỉnh

  01 Giấy phép

  600.000

  d

  Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF

   

   

  Đối với cấp mới

  01 Giấy phép

  1.200.000

  Đối với cấp lại, điều chỉnh

  01 Giấy phép

  600.000


  Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

  Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu; còn lại 10% phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

   

   
  1262 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận