Biểu mẫu thanh toán tiền lương, thưởng, làm thêm giờ

Chủ đề   RSS   
 • #505017 17/10/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


  Biểu mẫu thanh toán tiền lương, thưởng, làm thêm giờ

  Biểu mẫu thanh toán tiền lương, thưởng, làm thêm giờ

  Thời gian qua, nhiều bạn đọc có hỏi về các biểu mẫu hiện hành đề cập đến thanh toán tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ được thực hiện theo văn bản nào. 

  Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được thực hiện theo Phụ lục 03 của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

  1. Bảng thanh toán tiền lương

  2. Bảng thanh toán tiền thưởng

  3. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

  Ngoài ra, tại Phụ lục 03 của Thông tư 200/2014/TT-BTC còn đề cập đến các biểu mẫu chứng từ kế toán khác, đó là:

  - Bảng chấm công

  - Bảng chấm công làm thêm giờ

  - Giấy đi đường

  - Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

  - Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

  - Hợp đồng giao khoán

  - Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

  - Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

  - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

  - Phiếu nhập kho

  - Phiếu xuất kho

  - Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

  - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

  - Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

  - Bảng kê mua hàng

  - Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

  - Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

  - Thẻ quầy hàng

  - Phiếu thu

  - Phiếu chi

  - Giấy đề nghị tạm ứng

  - Giấy thanh toán tiền tạm ứng

  - Giấy đề nghị thanh toán

  - Biên lai thu tiền

  - Bảng kê vàng tiền tệ

  - Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

  - Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

  - Bảng kê chi tiền

  - Biên bản giao nhận TSCĐ

  - Biên bản thanh lý TSCĐ

  - Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

  - Biên bản đánh giá lại TSCĐ

  - Biên bản kiểm kê TSCĐ

  - Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.

  Theo Thư viện pháp luật

   

   
  3162 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận