DanLuat 2015

BIỂU MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN NỘI BỘ

Chủ đề   RSS   
 • #15009 13/04/2009

  hoangnt08

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2009
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  BIỂU MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN NỘI BỘ

  Chào các bạn. Có ai có Hệ thống biểu mẫu giấy tờ nội bộ không? Vui lòng cho tôi với.
  Cảm ơn.
  Số liên hệ của tôi: 0904234083
   
  16332 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #15010   13/04/2009

  luatdanzko
  luatdanzko

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào

  Tôi không rõ lắm bạn muốn tìm kiếm cái gì. Theo tôi hiểu đó là những biểu mẫu quy chế, Quy định, Quyết định, Công văn, Quy trình, Quyết định bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật...
  Tôi có một số mẫu, tuy nhiên không biết cách đẩy lên mạng cho nguyên hình, nguyên trạng nên đại khái thôi nhé:
  BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC :

   

   

   

   

   

   

  HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

  Số ký mã hiệu : NS- HDCV- 01

  Lần ban hành: 00

  Lần sửa đổi: 00

  Ngày hiệu lực: 01/01/2008

  CẤP DƯỠNG

   

  Soạn thảo

  Xem xét

  Phê duyệt

   

   

   

   

  (Họ Tên – chức vụ)

  (Họ Tên – chức vụ)

  (Họ Tên – chức vụ)

                     

   

               I.      MỤC ĐÍCH

  -         Nhằm đảm bảo nhà ăn được sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả.

  -         Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp bữa ăn đầy đủ chất lượng dinh dưỡng cho cán bộ nhân viên trong công ty.

            II.      PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1.      Phạm vi ban hành:

  -         Công ty Cổ phần ………………………………………………………………………

  2.      Đối tượng áp dụng:

  -         Toàn thể cán bộ nhân viên Trong Công ty…………………………………………….

   

            III.   CÁC THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

  1.      Các thuật ngữ:

  -         …………………………………………………………………………………………

  2.       Định nghĩa:

  -         …………………………………………………………………………………………

  3.      Từ viết tắt:

  -         HDCV-CD: Hướng dẫn công việc cấp dưỡng.

  -         …………………………………………………………………………………………

   

          IV.      TÀI LIỆU THAM KHẢO (nếu có)

  1.      ………………………………………………………………………………………...........

  2.      ………………………………………………………………………………………...........

   

             V.      NỘI DUNG:

  1. Lưu mẫu phẩm thức ăn của cán bộ nhân viên.

  - Khi mua nguyên liệu nấu ăn phục vụ cán bộ công nhân viên văn phòng, nhân viên cấp dưỡng phải tuân thủ việc lưu mẫu phẩm nguyên liệu như sau:

        + Cắt một phần nhỏ bỏ vào túi bong bảo quản trong ngăn lạnh.

        + Sau 01 ngày mới được huỷ bỏ

  2. Chế biến thực phẩm.

  - Khi chế biến thực phẩm phải đeo găng tay, ……

  3. …………………………….

          VI.      CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (nếu có)

  1.      Mẫu phiếu mua nguyên liệu                                           - HCNS/BM-01

  2.      Mẫu lưu thực phẩm                                                      - HCNS/BM- 02

  3.      …………………………..

   

       VII.      ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

  1.      Hướng dẫn công việc này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

  2.      Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về Hướng dẫn công việc này, vui lòng gửi nội dung chi tiết về họp thư mail: ……………..để được hiệu chỉnh ngày càng phù hợp hơn.

  3.      Hướng dẫn công việc này ban hành thay thế các tài liệu có liên quan đã ban hành trước đây bao gồm (nếu có):

    VIII.      LƯỢC SỬ SỬA ĐỔI: (Liệt kê tất cả các phiên bản có liên quan đến văn bản đã ban hành nếu có theo hình thức như sau):

   

  Lần sửa đổi/Ban hành 00:            (Trình bày nội dung chính)

                                                     Hiệu lực:         (ngày/tháng/năm)

                                                     Người duyệt:   (Họ tên và chức vụ)

   

  Lần sửa đổi/Ban hành 01:            (Trình bày nội dung chính)

                                                     Hiệu lực:         (ngày/tháng/năm)

                                                     Người duyệt:   (Họ tên và chức vụ)

   

          IX.      NHÓM CỘNG TÁC: (Liệt kê các thành viên tham gia góp ý hiệu chỉnh tài liệu nếu có theo hình thức sau)

   

  Soạn bản thảo:                          ……………………. (Họ tên – chức vụ)

   

  Thành viên góp ý hiệu chỉnh: ........................................ (Họ tên – chức vụ)

   

  Người kiểm tra:                         ……………………….. (Họ tên – chức vụ)

   

  Sửa bản in:                                 ………………………… (Họ tên – chức vụ)

   

  Lưu Tài liệu:                                …………………………… (Họ tên – chức vụ)

  QUY ĐỊNH CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

   

   

   

   

   

   

  quy ĐỊnh

  Số ký mã hiệu : NS- QĐ- 02

  Lần ban hành: 00

  Lần sửa đổi: 00

  Ngày hiệu lực: 01/01/2008

  CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

   

  Soạn thảo

  Xem xét

  Phê duyệt

   

   

   

   

  (Họ Tên – chức vụ)

  (Họ Tên – chức vụ)

  (Họ Tên – chức vụ)

                     

   

   

               I.      MỤC ĐÍCH

  -         Nhằm thống nhất việc quản lý cấp phát văn phòng phẩm trong công ty Cổ phần ……….

  -         Nhằm sử dụng tiết kiệm chi phí nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng văn phòng phẩm trong công việc.

            II.      PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1.      Phạm vi ban hành:

  -         Toàn thể các phòng ban trong Công ty Cổ phần………………………..

  -         Các chi nhánh Công ty Cổ phần ………………………………...

  2.      Đối tượng áp dụng:

  -         Cán bộ nhân viên trong công ty Cổ phần……………………………….

   

            III.   CÁC THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

  1.      Các thuật ngữ:

  -         …………………………………………………………………………………………

  -         …………………………………………………………………………………………

  2.       Định nghĩa:

  -         ………………………………………………………………………………………....

  -         …………………………………………………………………………………………

  3.      Từ viết tắt:

  -         VPP: Văn phòng phẩm.

  -         CB-CNV: Cán bộ công nhân viên

   

          IV.      TÀI LIỆU THAM KHẢO (nếu có)

  1.      ………………………………………………………………………………………...........

  2.      ………………………………………………………………………………………...........

   

             V.      NỘI DUNG:

  1. Việc cấp phát VPP cho các phòng ban, chi nhánh thực hiện mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 hàng tháng.

  2. Các bộ phận, chi nhánh có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm phải tập hợp nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm trong tháng có xác nhận của Trưởng bộ phận chuyển về Phòng HCNS chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng.

  3. Phòng HCNS tập hợp nhu cầu sử dụng VPP của các bộ phận, chi nhánh trình Ban giám đốc phê duyệt, triển khai việc mua nhập kho và cấp phát theo đề nghị đã được phê duyệt.

  4. Trong tháng nếu có phát sinh về nhu cầu sử dụng VPP, Trưởng bộ phận, chi nhánh phải giải trình về nhu cầu đó và chuyển về Phòng HCNS xem xét.

          VI.      CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (nếu có)

  1.      Đề nghị cấp phát VPP                                      - NS-QĐ-01/BM.01

  2.      …………………………..                              - ……………/BM………..

   

       VII.      ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

  1.      Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

  2.      Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về quy định này, vui lòng gửi nội dung chi tiết về họp thư mail luatdanzko@gmail.com để được hiệu chỉnh ngày càng phù hợp hơn.

  3.      Quy định này ban hành thay thế các quy định (hoặc thông báo) có liên quan đã ban hành trước đây bao gồm (nếu có):

    VIII.      LƯỢC SỬ SỬA ĐỔI: (Liệt kê tất cả các phiên bản có liên quan đến văn bản đã ban hành nếu có theo hình thức như sau):

   

   

          IX.      NHÓM CỘNG TÁC: (Liệt kê các thành viên tham gia góp ý hiệu chỉnh tài liệu nếu có theo hình thức sau)

   

  Soạn bản thảo:                          ………………………. (Họ tên – chức vụ)

   

  Thành viên góp ý hiệu chỉnh: ………………………….. (Họ tên – chức vụ)

   

  Người kiểm tra:                         ……………………………. (Họ tên – chức vụ)

   

  Sửa bản in:                                 …………………………(Họ tên – chức vụ)

   

  Lưu Tài liệu:                                …………………………… (Họ tên – chức vụ)

   Các tài liệu này mình không tải hết lên đây được, Bạn vui lòng tham khảo tại trang web
   www.luatdanzko.com
  Email: luatdanzko@gmail.com
  Mobile: 0936080308
  Trân trọng
  Luật sư
  NGUYỄN HOÀNG

   
  Báo quản trị |  
 • #15011   13/04/2009

  hoangnt08
  hoangnt08

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2009
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn Lawsoft và Luật sư

  Cảm ơn Luật sư.
  Đúng là các biểu mẫu tôi đang cần. Luật sư có thể gửi vào hòm thư hoang80hd@yahoo.com cho tôi không?
  Trân trọng cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-