Biểu mẫu

Chủ đề   RSS   
 • #51922 18/05/2010

  THUYTHUYTRAN

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2010
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Biểu mẫu

  Mọi người có thể cho em xin biểu mẫu kế hoạch đi công tác, mẫu quyết định đi công tác, mẫu báo cáo kết quả đi công tác.Thanks!
   
  43683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #51937   18/05/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn THUYTHUYTRAN!
  Bạn suốt ngày chỉ đi sưu tầm biểu mẫu thôi. Tôi có một trong ba mẫu bạn cần đây, bạn tham khảo nhé.

  Tên Công ty (đơn vị) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            

   

  Số : .........../QĐ-...........                   ..................., ngày             tháng      năm 20...

                             

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC  (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)

  Về việc cử nhân viên đi công tác

  ________________

   

  GIÁM ĐỐC (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)

   

  Căn cứ Quyết định số ................/QĐ-....... ngày     tháng      năm     của ....................................... về việc thành lập Công ty (đơn vị) cùng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền hạn của Giám đốc Công ty (thủ trưởng đơn vị);

  Căn cứ Kế hoạch ........... năm 20..... của Công ty (đơn vị) và .........;

  Căn cứ phiên họp của Ban lãnh đạo Công ty (đơn vị), ngày  tháng     năm

     

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Nay, cử ông (bà) hoặc cử đoàn đi công tác gồm:

               Họ tên:                                                     - Chức vụ:

               Đi công tác tại:
  Điều 2. Thời gian công tác từ ngày  tháng   năm  đến   ngày   tháng   năm

               Ông (bà) hoặc các thành viên đi công tác được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp theo qui chế chung của công ty (đơn vị); ngoài ra, được trợ cấp thêm chi phí công tác ......... đồng/người.
  Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Hành chánh, Trưởng Phòng Nhân sự, Trưởng Phòng Tài chính, Trưởng Phòng Kinh doanh...... và các thành viên có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

                                                          GIÁM ĐỐC (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)

  Nơi nhận:                                                                                                                              

  -       Như Điều 3;

  -       Lưu HC; NDM.

                                                                                                                                                                                                  

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  lananh_sav (02/03/2012)
 • #51957   19/05/2010

  THUYTHUYTRAN
  THUYTHUYTRAN

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2010
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn bạn. Những gì tôi cần và tôi không có thì tôi phải hỏi thôi.Tôi nghĩ đó cũng là đức tính tốt đâý chứ.
   
  Báo quản trị |