Biên bản làm việc được lập từ ngày này sang ngày khác là đúng hay sai?

Chủ đề   RSS   
 • #451539 12/04/2017

  Biên bản làm việc được lập từ ngày này sang ngày khác là đúng hay sai?

  Chào cộng đồng dân luật,

  Công ty tôi có tiếp 01 Đoàn thanh tra của tỉnh, trong quá trình làm việc có lập biên bản. Đoàn làm việc nhiều ngày liên tục, đến ngày cuối cùng mới thông qua nội dung Biên bản về toàn bộ quá trình thanh tra tại cơ sở của tôi. Biên bản ghi rõ được lập từ ngày 01/4/2017 đến ngày 11/4/2017. Như vậy thì có đúng quy định hay không? Nếu đúng thì được quy định tại văn bản nào? Nếu sai thì nội dung này được quy định tại văn bản nào?

   
  17716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận