Biên bản điều chỉnh hay xuất hóa đơn thay thế

Chủ đề   RSS   
 • #373981 13/03/2015

  Biên bản điều chỉnh hay xuất hóa đơn thay thế

  Kính chào Luật sư,

  Tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến luật sư như sau:

  Tháng 01/2015, công ty tôi xuất hóa đơn cho khách hàng, T3/2015 Chúng tôi phát hiện rằng đơn giá và số lượng bị sai (tuy nhiên thành tiền, tiền thuế GTGT vẫn đúng-  không ảnh hưởng).

  Tôi có tham khảo thông tư 26/2015- TT/BTC ngày 27/02/15 thì có hướng dẫn là:

  ".....

  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

  Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính......”

  Và Thông tư số 39/2014- TT/BTC thì:

  "

  Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

  Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)......"

  Vây, kính thưa luật sư: trong trường hợp này, tôi chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn về số lượng và đơn giá có được chấp nhận hay không ạ?

  Xin cảm ơn Luật sư!

   

   

   
  6366 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận