Bị hủy kết nạp đảng như vậy đúng hay sai

Chủ đề   RSS   
 • #397321 22/08/2015

  Hoanganh.na91

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bị hủy kết nạp đảng như vậy đúng hay sai

  Ngày 27/11/2014 tôi có quyết định được kết nạp Đảng tại chi bộ nơi đang sinh sống. Ngày 01/12/2014 tôi có quyết định phân công công tác về làm tại 1 xã khác cùng nằm trên địa bàn huyện. Đến ngày 03/12/2014 chi bộ nơi đang sinh sống mới tổ chức kết nạp đảng cho tôi. Sau đó 1 tháng tôi xin làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng từ nơi đang sinh sống đến nơi hiện nay đang công tác nhưng khi lên Huyện  thì được trả lời là tôi kết nạp sai nguyên tắc xã nơi tôi sinh sống không được phép kết nạp cho tôi vì từ ngày 01 tôi đã chuyển đơn vị mới và phải chuyển về đơn vị mới kết nạp. và đã ra quyết đinh huỷ kết nạp của tôi. Xin cho hỏi như vậy là đúng hay sai nguyên tắc? Tôi lên mạng, tìm đọc các tài liệu nhưng không thấy đề cập đến vấn đề này. Tôi xin cảm ơn

   
  11066 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #400611   26/09/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Thường thì quy định về kết nạp Đảng chỉ nằm trong Điều lệ đảng và văn bản hường dẫn Điều lệ, còn lại là văn bản nội bộ Đảng. Nên nếu bạn đã đọc Điều lệ mà không có thì có quyền yêu cầu họ đưa quy định đó ra.

  7- Điều 4 và Điều 5: Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức

  7.1- Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền kết nạp đảng viên: Do tập thể đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.

  7.2- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở: Do ban thường vụ xem xét, quyết định.

  7.3- Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương: Do tập thể thường trực cấp uỷ và các đồng chí uỷ viên thường vụ là trưởng các ban Đảng cùng cấp xem xét, quyết định.

  7.4- Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp, cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý và thông báo kết quả cho chi bộ, nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên.

  7.5- Thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên. Nếu để quá thời hạn trên phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý.

  7.6- Trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định.

  Cấp uỷ cấp trên, qua kiểm tra, xác minh phất hiện việc kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định thì xử lý như sau:

  a) Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng, thì chỉ đạo cấp uỷ ra quyết định phải huỷ bỏ quyết định của mình và thông báo cho chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt xoá tên trong danh sách đảng viên.

  b) Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền và không đúng thủ tục theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ Đảng thì phải huỷ bỏ quyết định đó, chỉ đạo cấp uỷ có thẩm quyền làm lại các thủ tục theo quy định và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

  c) Cấp uỷ, tổ chức đảng kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên.

  7.7- Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức trong Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương:

  Bộ Chính trị có quy định riêng.

  Quy định 45-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

   
  Báo quản trị |