bên nói thanh tóan rồi, bên nói chưa

Chủ đề   RSS   
 • #433321 12/08/2016

  bên nói thanh tóan rồi, bên nói chưa

  Công ty em là công ty nhà nước. năm 1998 có xuất 1 hóa đơn bán vật liệu xây dụng cho công ty tư nhân. hai bên có làm hợp đồng nhưng hóa đơn này xuất hàng ngoài họp đồng (mua vật liệu để xây dưngh công trình khác ngoài hợp đồng). bây giờ cố phần hóa công ty em mới về tiếp nhận kế tóan, ban giám đóc  yêu cầu thu hồi toàn bộ nợ để cổ phần hóa. Công ty em đưa hóa đơn xuất năm 1998 đi kiện tại Tòa án, yêu cầu công ty tư nhân kia thanh tóan hóa đơn xuất năm 1998 nhưng công ty tư nhân kia họ nói là đã thanh toán hóa đơn đó rồi. Luật sư cho em hỏi hóa đơn đó xuất năm 1998  làm sao để biết là đã thanh toán hay chưa? (do là tài sản nhà nước nên vẫn còn thời hiệu khởi kiện)

   

   
  2470 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận