Bảo vệ quyền lợi trong hợp đồng cộng tác viên

Chủ đề   RSS   
 • #533565 27/11/2019

  Bảo vệ quyền lợi trong hợp đồng cộng tác viên

  Công ty A có ký hợp đồng cộng tác viên với B, theo hợp đồng B có nhiệm vụ đi giao nhận hồ sơ cho Công ty A. Ngày 20/11/2019, trên đường đi giao nhận hồ sơ thì B bị tai nạn giao thông, vậy B có được Công ty A bồi thường không?

  Tại Điều 513 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng dịch vụ như sau: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”

  Theo quy định trên, hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này.

  Như vậy, trong trường hợp Công ty A ký hợp đồng cộng tác viên với B, theo đó, B cung cấp dịch vụ bán thời gian hưởng lương dựa trên số hồ sơ mình giao nhận và không phải chịu quản lý về thời gian làm việc, quyền và nghĩa vụ,…theo quy định của Bộ Luật Lao động mà quyền và nghĩa vụ sẽ thực hiện theo Điều 515-518 Bộ luật dân sự 2015. Khi đó, B không phải là người lao động nên không áp dụng các quy định theo Bộ Luật Lao động để yêu cầu Công ty A bồi thường.

   Mình thấy nhiều Công ty áp dụng hình thức hợp đồng này để tránh thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Bộ Luật Lao động cho người lao động, như vậy trong trường hợp này có cách nào để bảo vệ cho B không?

   
  322 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận