DanLuat 2015

Bảo hiểm y tế

Chủ đề   RSS   
 • #459217 29/06/2017

  maithong73

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm y tế

  Mình không biết đại lí bảo hiểm y tế chi trả phần trăm cho giáo viên thu trong các nhà trường năm học 2016 - 2017 là bao nhiêu. mỗi trường  chi một kiểu. Nhờ mọi người tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn!

   

   
  634 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #459393   30/06/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 56 lần


  Không rõ bạn hỏi về mức đóng hay mức hưởng bảo hiểm y tế của giáo viên.
   
  Về mức đóng theo Điều 13 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì giáo viên hàng tháng đóng bảo hiểm y tế 2% lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   
  "Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
   
  1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:
   
  a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. "
   
  Trường hợp bạn hỏi về mức hưởng bảo hiểm y tế thì giáo viên được thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế. Cụ thể theo Điều 22  Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 (được sửa đổi bởi  Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014)
   
  "Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
   
  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của 
  Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
   
  b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
   
  c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
   
  đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác."
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-