Bảo hiểm xã hội - thay đổi thông tin cá nhân

Chủ đề   RSS   
  • #366048 04/01/2015

    Bảo hiểm xã hội - thay đổi thông tin cá nhân

    Chào các bạn! Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được hai năm rồi. Do điều kiện công tác nên tôi dã chuyển nơi đăng ký thường trú va thay đổi số chứng minh nhân dân(12 số). Bây giờ không còn CMND cũ (9 số) thì các thủ tục thay đổi thông tin trong sổ BHXH phải làm thế nào?! Mong các bạn giúp đỡ! TheTai xin cảm ơn!
     
    2538 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận