Bảo hiểm xã hội có được bảo lưu?

Chủ đề   RSS   
 • #494730 21/06/2018

  Bảo hiểm xã hội có được bảo lưu?

  Tôi đi Bộ đội sau đó được chuyển ngành sang Công ty thương nghiệp của huyện .... đến năm 1991 Công ty giải thể Tôi bị nghỉ thôi việc theo Quyết định 176-HĐBT, đến ngày 30/5/2018 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 992/QĐ-UBND "Phê duyệt danh sách người lao động và dự toán kinh phí hỗ trợ để chi trả cho các đối tượng nghỉ việc, nghỉ chờ việc chưa được giải quyết chế độ có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 ......" và Phòng Lao động TBXH-Dân tộc huyện thông báo đến ngày 21/6/2018 lên Sở LĐTBXH lấy tiền hỗ trợ. Nhiều người trong danh sách đã nhận tiền hỗ trợ theo quyết định, còn Tôi chưa nhận.

  Tôi xin hỏi:

  Thứ nhất: Tôi có được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo khoản 6, Điều 123 của Luật số 58/2014/QH13 không.

  Thứ hai: Tôi có được đóng bảo hiểm tự nguyện một lần số năm còn thiếu để được hưởng lương hưu không vì Tôi đã hết tuổi lao động.

   
  651 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HoLaccb vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận