Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện

Chủ đề   RSS   
 • #13818 17/07/2008

  hangngatieuthu

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 1155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện

  Xin cho hỏi thủ tục làm thẻ bảo hiểm miễn phí cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Và  Thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế , bảo hiểm tai nạn cho người không đi làm (nội trợ).

  Nếu như khi mua bảo hiểm y tế tôi đăng ký khám chữa bệnh ở bệnh viện A nhưng khi bệnh tôi có thể nằm ở bệnh viện B (cùng một tỉnh, thành) theo chế độ bảo hiểm được ko?

  Xin tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Cập nhật bởi navelvu ngày 18/03/2010 12:32:36 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 16/03/2010 09:09:16 AM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 26/02/2010 04:02:50 PM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 26/02/2010 10:00:19 AM
   
  28834 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #13819   04/05/2008

  MTAThu
  MTAThu
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2008
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1545
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Có thể làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và mua BHYT tự nguyện tại UBND xã, phường.

  Theo Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE về hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em ban hành ngày 10/6/2005, thì thủ tục cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh như sau:

  a. Cha mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thực tế thường trú để làm căn cứ cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

  b. Trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh thì cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em; Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em cùng với việc cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh. Đối với những khu vực có điều kiện đi lại khó khăn, người dân còn bị chi phối bởi những phong tục, tập quán thì Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em phải có lịch định kỳ đến tận nhà dân để làm thủ tục giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã đăng ký khai sinh và cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

  c. Trường hợp trẻ em chưa có Thẻ khám bệnh, chữa bệnh, chưa có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của trẻ em và xác nhận trẻ em hiện đang thực tế thường trú tại địa bàn xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám bệnh, chữa bệnh của trẻ em.

  d. Đối với trẻ em thực tế thường trú ở khu dân cư do cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, ngành quốc phòng, công an trực tiếp quản lý đóng trên địa bàn xã thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận đúng người, đang thực tế thường trú ở khu dân cư của ban quản lý khu dân cư để làm căn cứ cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

  Theo Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/03/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện thì:
  -
  Bảo hiểm y tế tự nguyện được áp dụng với mọi công dân Việt Nam (trừ những người đã có thẻ BHYT bắt buộc). 
  - Cá nhân đóng BHYT tự nguyện một năm một lần.
  - Mức đóng đối với cá nhân tham gia BHYT tự nguyện: khu vực thành thị là 320.000 đồng/ người/ năm; khu vực nông thôn là 240.000 đồng/ người/ năm;

  Hệ thống của BHYT tự nguyện được mở rộng đến tận phường, xã, tuy nhiên chưa thể phủ hết 100%. Vì vậy, tại địa phương, nơi chưa có đại lý tại xã, phường, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện sẽ có trách nhiệm cử người xuống tận xã phường để tiếp nhận phí đóng của người tham gia. Thời gian phát hành thẻ chủ yếu vào cuối năm dương lịch, nhưng mỗi tháng đều có thu phí bổ sung (từ ngày 15 đến hết ngày cuối cùng trong tháng).

  Người tham gia BHYT tự nguyện khi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu và ở cơ sở KCB khác theo giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và trong các trường hợp cấp cứu tại các cơ sở KCB BHYT, được cơ quan BHXH thanh toán chi phí sử dụng các dịch vụ theo giá viện phí hiện hành của nhà nước

  Ng­ười tham gia BHYT tự nguyện khi KCB theo yêu cầu riêng, KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT, KCB ở nước ngoài, được cơ quan BHXH thanh toán theo chi phí thực tế theo tỷ lệ quy định nhưng không vượt quá mức quy định sau:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="146">

  Loại hình

  khám, chữa bệnh

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyên chuyên môn kỹ thuật

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

   

  Chi phí bình quân

  (đồng)

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="146" rowspan="3">

   

  Ngoại trú

  (một đợt điều trị)

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyến huyện hoặc tương đương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

  20.000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyến tỉnh hoặc tương đương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

  30.000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyến trung ương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

  80.000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="146" rowspan="3">

  Nội trú

  (một đợt điều trị)

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyến huyện hoặc tương đương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

  250.000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyến tỉnh hoặc tương đương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

  550.000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 184.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="246">

  Tuyến trung ương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 118.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="158">

  900.000

   Về việc mua bảo hiểm tai nạn trong trường hợp bạn hỏi pháp luật chưa có quy định, bạn hãy tìm hiểu tại các Công ty cung cấp bảo hiểm.   

   
  Báo quản trị |  
 • #32747   29/07/2008

  shaonian83
  shaonian83
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 2631
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 8 lần


  quy định mới của BHXH

  Tôi được BHXH địa phương hướng dẫn về việc nếu người tham gia BHXH nghỉ ốm , khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng TBXH phải đúng theo tuyến đăng kí khám chữa bệnh ban đầu .
  Theo tôi được biết thì chỉ có trường hợp người tham gia BHXH phải nằm việc điều trị và hưởng chế độ BHYT thì mới phải theo đúng tuyến đăng kí KCB ban đầu .
  Còn quy định về xin giấy xác nhận của bệnh viện nghỉ việc hưởng TBXH phải đúng theo tuyến đăng kí KCB ban đầu thì tôi không tìm thấy quy định nào cả .
  Tôi đã tìm hiểu nghị định số 152/2006/NĐ/CP , thông tư số : 03/2007/TT- BLĐTBXH nhưng đều không thấy có quy định này .
  Xin các bạn tư vấn giúp tôi .
  Xin chân thành cảm ơn !

  =========================

  Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành lay lá

  Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã

   
  Báo quản trị |  
 • #32748   18/05/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Bạn ở Hải Phòng thì mình không rõ, chứ tại Tp.HCM, BHXH có Công văn hướng dẫn từ ngày  07/9/2007 đến nay. Theo đó thì: “Người lao động sau khi nghỉ việc điều trị ốm đau, chăm sóc con ốm nộp cho người sử dụng lao động chứng từ sau để làm thủ tục:

  + Giấy ra viện điều trị nội trú, hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội của bản thân ốm theo mẫu số C65-HD (nếu điều trị ngoại trú) được cấp bởi các cơ sở y tế khám, chữa bệnh của Nhà nước, cơ sở khám chữa bệnh của các lực lượng vũ trang; cơ sở khám, chữa bệnh của tập thể và tư nhân, cơ sở khám, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là cơ sở khám chữa bệnh tư nhân) có ký hợp đồng với cơ quan BHXH để khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT (theo qui định của Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 1999). Người lao động mắc bệnh phải điều trị dài ngày thì giấy ra viện, phiếu hội chẩn phải ghi đúng tên bệnh trong danh mục bệnh dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

  + Giấy ra viện, giấy nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau, do chăm sóc con ốm, sổ y bạ: phải ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của con, số ngày nghỉ việc chăm sóc con ốm.”

  Như vậy, không bắt buộc phải khám và xin giấy chứng nhận nghỉ ốm của chính cơ sở KCB ban đầu mà chỉ cần đi đúng cơ sở y tế có hợp đồng với BHXH.
  ( link văn bản nè: http://thuvienphapluat.com/?CT=VC&LID=FC0F008&V=1)

   
  Báo quản trị |  
 • #14122   01/08/2008

  thoangle
  thoangle

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục hưởng chế độ BHYT trường hợp tham gia tại Tp.HCM nhưng về quê sanh?

  Em tham gia bảo hiểm tại Tp.HCM nhưng khi sinh em lại về quê ở cùng mẹ ruột nên sinh tại một huyện gần nhà (Cai Lậy, Tiền Giang). Tiền viện phí em đã trả cho bệnh viện là 800.000 đồng. Bây giờ em cần làm những thủ tục gì để nhận trợ cấp ngoài giấy chưng sinh và giấy ra viện?
  Cảm ơn nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #14123   01/08/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Lúc sanh ở quê chắc là bạn không trình thẻ để hưởng chế độ tại nơi đó phải không?
  Đối với người lao động khi sanh thì các bệnh viện phụ sản vẫn giải quyết chế độ BHYT ngay tại chỗ vì đây là chuyên khoa đặc biệt. 

  Nhưng trường hợp của bạn có thể bị xem như đi không đúng tuyến đã đăng ký, có được hưởng thanh toán chi phí hay không phải xem nơi bạn sanh có ký hợp đồng với BHYT hay chưa, nếu chưa sẽ có thể bị trả hồ sơ lại.

  Hồ sơ thanh toán bao gồm: Giấy ra viện, biên lai viện phí, toa thuốc, hóa đơn tài chính… và thẻ BHYT đến Bảo hiểm xã hội Tp. HCM cơ sở II, số 18 đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường Bến Thành – Quận I  hoặc Bảo hiểm xã hội quận, huyện gần nơi bạn cư trú để thanh toán lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #33352   29/08/2008

  muaxuanmoi
  muaxuanmoi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vế nguyên tắc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Kính gửi : Thư viện Pháp luật

  Tôi đã đủ tuổi lao động đối với nam mà thời gian tham gia BHXH bắt buộc chỉ có 16 năm 6 tháng nên tôi không được chế độ hưu trí.

  Do đó tôi hợp đồng với cơ quan khác để làm thêm 3 năm 6 tháng nữa để đủ 20 năm. Nhưng mức lương cơ quan mới thấp hơn hệ số lương cuối cùng ở cơ quan cũ nên cho tôi hỏi:

  Tôi có thể yêu cầu cơ quan mới trả tiền lương + tiền BHXH + BHYT  mà người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động không ? Vì tôi muốn đóng BHXH tự nguyện bằng mức hệ số cuối cùng trước khi tôi nghỉ việc ở cơ quan cũ. 
  Chân thành cảm ơn Thư viện Pháp luật !
   
  Báo quản trị |  
 • #33353   01/09/2008

  tranngocnam69
  tranngocnam69
  Top 500
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2008
  Tổng số bài viết (98)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  BHXH tự nguyện

  Kính gửi chú: muaxuanmoi
      Theo quy định tại mục II khoản 2 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH quy định:

  "2. Hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu đang hưởng lương bảo hiểm xã hội hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng, thì ngoài tiền lương theo cấp bậc công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán các khoản sau:

  - Bảo hiểm xã hội = 15%;

  - Bảo hiểm Y tế = 2%;

  - Nghỉ hàng năm = 4%;

  - Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép do hai bên thoả thuận không thấp hơn 9%.

  Tỷ lệ % nêu trên được tính so với tiền lương theo hợp đồng lao động."

      Như vậy chú muốn nhận các khoản đóng BH trên từ doanh nghiệp thì hoặc chú là người đang hưởng lương hưu mà đi làm thêm, hoặc là người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng. Trong trường hợp của chú hiện nay thì phải là lao động có thời hạn HĐLĐ dưới 03 tháng.
      Chào chú.
   
  Báo quản trị |  
 • #33467   12/09/2008

  nguyenhuuan
  nguyenhuuan

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  tôi sinh năm 1956 có được xin nghỉ hưu theo nghị đinh 132, nếu có trên 20 năm đóng BHXH?

  Tôi sinh tháng 10 năm 1956 có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội ,tôi đang làm cho môt doanh nghiêp nhà nước ,như vậy tôi có được xin nghỉ hưu theo nghị đinh 132 đươc không ?
   
  Báo quản trị |  
 • #33468   12/09/2008

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào ông/bà,

  Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 qui định về chính sách tinh giản biên chế

  Điều 2 - NĐ132 có quy định về đối tượng áp dụng như sau:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức, biên chế để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật.

  2. Người thôi giữ chức vụ lãnh đạo, bao gồm: cán bộ do bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức hoặc không tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không bố trí được vào vị trí công tác mới.

  3. Cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công tác khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại được để chuẩn hoá về chuyên môn; những cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị không hợp lý và không thể bố trí, sắp xếp được công việc khác.

  4. Những người không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hai năm liền kề gần đây do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu hoặc sức khoẻ không bảo đảm hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém nhưng chưa đến mức buộc phải thôi việc theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, giao, bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh nhưng không tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, nông trường, lâm trường quốc doanh đó hoặc ở khu vực Nhà nước.

  Điều 5 – NĐ 132  qui định về chính sách đối với những người về hưu trước tuổi

  1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật, còn được hưởng các chế độ sau:

  a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

  b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

  c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

  2. Các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các chế độ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

  3. Các đối tượng quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 19 năm 6 tháng đến dưới 20 năm, thì cơ quan, đơn vị sẽ đóng một lần số tháng còn thiếu, với mức đóng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động trước khi tinh giản vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí và được hưởng các chế độ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

  4. Không áp dụng chính sách thôi việc quy định tại Điều 7 Nghị định này đối với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
  .........................................................................

  Với quy định nêu trên, nếu quí vị là nữ thì thỏa mãn các điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ132

  Thân chào

   
  Báo quản trị |  
 • #38979   25/07/2009

  tungvn1972
  tungvn1972

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/12/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mua bảo hiểm y tế

  Cha tôi hiện đã 75 tuổi có địa chỉ thường trú tại tỉnh Tiền giang do tuổi cao không thể sống một mình được nên hiện đang được các con có địa chỉ thường trú tại tp Hồ chí minh đón về sống cùng.
  Xin cho hỏi với tuổi của cha tôi hiện nay có được tham gia bảo hiểm y tế không và nếu được thì có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại tp Hồ chí minh được không? Xin được hướng dẫn xin thành thật cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #38980   25/07/2009

  LawSoft02
  LawSoft02
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2009
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 731
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


   theo thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC thì tại mục I điểm 2 thì đối tượng áp dụng BHYT tự nguyện có Thành viên trong hộ gia đình, gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu và cùng sống trong một gia đình; trường hợp không có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng có đăng ký tạm trú với thời hạn ít nhất một năm và cùng chung sống trong một hộ gia đình thì được tham gia cùng hộ gia đình đó nếu có nhu cầu.
  tại Điều 4 ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005) có quy định : Đối tượng thực hiện BHYT tự nguyện Áp dụng đối với mọi đối tượng có nhu cầu tự nguyện tham gia BHYT.như vậy cha của bạn có thể tham gia BHYT khi có tên trong sổ hộ khẩu tại TPHCM hoặc có thời hạn đăng kí tạm trú ít nhất 1 năm. khi đó cha bạn có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại TPHCM.
  Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 25/07/2009 15:55:57
   
  Báo quản trị |  
 • #39021   10/02/2009

  nguyenkhue
  nguyenkhue

  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2008
  Tổng số bài viết (60)
  Số điểm: 6311
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Làm sao để được thay đổi nơi đăng ký khám chửa bệnh ban đầu trong thẻ Bảo hiểm y tế ?

  Tôi đả về hưu, nhà ở Q9. Thẻ BHYT ghi đăng ký khám chửa bệnh ban đầu tại BV Thống nhất. Nay tôi muốn chuyển về BVQ9 cho tiện. Vậy làm sao để điều chỉnh trong thẻ BHYT ( thủ tục, các nơi cần liên hệ, thời gian... và các quy định của việc này như thế nào ? ) . Ai biết chỉ dùm. Tôi xin cảm ơn nhiều.
  Nguyễn Khuê
   
  Báo quản trị |  
 • #39022   06/02/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Bạn thử liên hệ trước với BHXT Quận 9

  Chào bạn nguyenkhue,
  Dựa vào kinh nghiệm khi liên hệ lập hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí, DH đề nghị bạn thử liên hệ với BHXT Quận 9 (bộ phận cấp phát thẻ BHYT cho người hưu trí) để được nơi đây tư vấn, hoặc giải quyết trực tiếp yêu cầu chính đáng của bạn. 
  Còn nếu như không đúng thì cũng đừng buồn DH nha?

   
  Báo quản trị |  
 • #39023   08/02/2009

  nguyenkhue
  nguyenkhue

  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2008
  Tổng số bài viết (60)
  Số điểm: 6311
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Cảm ơn bạn nhiều

  Cảm ơn không hết, làm sao buồn sự nhiệt tình của bạn! Cảm ơn nhiều, nhiều lắm
   
  Báo quản trị |  
 • #39024   09/02/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chúc bạn điểu chình đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về BVQ9 không gặp trở ngại

  #ccc" align="left">Chào bạn nguyenkhue,
  DH thỉnh thoảng tham gia ý kiến ý cò gọi là giúp đỡ nhau mang tính tình người vậy mà! Xui xẻo là với cái tính hay làm chuyện tào lao nên đã vài lần gặp "ách giữa đàng phải mang vào cổ"  
  Bởi vậy thận trọng trao đổi trước với bạn như vậy để mình được an toàn hơn. Có dịp DH sẽ vào mục "nhật ký" ghi lại các "chứng cứ chứng minh" về các "ách" mình đã mang giữa đàng!
  Chúc bạn gặp thuận lợi trong việc điều chỉnh đăng ký khám chửa bệnh ban đầu về BVQ9. 
   
  Báo quản trị |  
 • #39025   10/02/2009

  nguyenkhue
  nguyenkhue

  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2008
  Tổng số bài viết (60)
  Số điểm: 6311
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Làm sao vô được

  Làm sao vô được mục " nhật ký", " chưng cứ chứng minh" mà bạn vừa nói được ?
   
  Báo quản trị |  
 • #34837   13/02/2009

  kimanhle
  kimanhle

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thời gian làm lại thẻ BHYT

  Tôi muốn thay đổi Bệnh viện KCB Ban đầu của thẻ BHYT. Theo qiu định là từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng đầu quý. Nhưng không biết là trong vòng bao lâu thì tôi có thể nhận được thẻ mới?
  Các bạn thành viên nào biết không, cho tôi biết với. cám ơn nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #34838   12/02/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Theo tôi vấn đề này bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp quản lý để được trả lời cụ thể. Vì tôi thấy có trường hợp làm lại thẻ khá lâu nhưng cũng có trường hợp nhanh

   
  Báo quản trị |  
 • #34839   13/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Theo tôi được biết, nơi khám chữa bệnh ban đầu là nơi cơ quan, đơn vị có trụ sở chính. Tuy nhiên có một số đơn vị có chi nhánh tại nơi khác, sử dụng lao động địa phương thì nơi khám chữa bệnh ban đầu là nơi VP chi nhánh đặt trụ sở.
  Tuỳ theo địa phương cơ quan BHXH quy định cụ thể việc khám chữa bệnh ban đầu nhằm tránh trường hợp chỉ muốn KCB tại BV trung tâm, nếu có yêu cầu KCB ban đầu ở nơi nào thì ít nhất người đó sông hoặc làm việc gần nơi KCB ban đầu nhất
  Ví dụ: nếu người được KCB ban đầu đã về hưu thì nơi KCB ban đầu không phải là nơi cơ quan cũ đóng, lúc này đến CQBHXH tỉnh, TP làm đơn xin thay đổi nơi KCB ban đầu kèm theo hộ khẩu củia người đó đang ở.
   
  Báo quản trị |  
 • #34912   12/10/2009

  Lamer22
  Lamer22

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Tôi đang làm lao động tự do. Nếu tôi muốn tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện thì phải làm nhũng thủ tục gì?
   
  Báo quản trị |