Bảo hiểm thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
  • #264787 28/05/2013

    Bảo hiểm thất nghiệp

    Tôi nghỉ việc công ty A nhưng tôi không đăng kí làm bảo hiểm thất nghiệp. Đến công ty B làm việc, khi tôi nghỉ và tôi đăng kí bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có được tính từ thời gian làm việc ở công ty A không? Nhờ Ls tư vấn giúp tôi!

     
    2274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận