Bảo hiểm đường dây truyền tải điện

Chủ đề   RSS   
  • #341772 29/08/2014

    Bảo hiểm đường dây truyền tải điện

    TVPL cho tôi biết  văn bản pháp luật nào quy định EVN/NPT phải mua bảo hiểm tối thiểu cho các đường dây truyền tải điện khi đưa vào vận hành ?

     
    3534 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận