Bảo hiểm, đối tượng không chịu thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #499631 15/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Bảo hiểm, đối tượng không chịu thuế GTGT

  Công ty làm đại lý bảo hiểm cho 01 công ty bảo hiểm Chubb bán đúng giá và hưởng hoa hồng đại lý 10% Xin cho hỏi khi xuất hóa đơn có xuất VAT 10% không?

  Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2011/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


  “1. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm người học; bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên; bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện); bảo hiểm tai nạn hành khách; bảo hiểm khách du lịch; bảo hiểm tai nạn lái - phụ xe và người ngồi trên xe; bảo hiểm người đình sản; bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật; bảo hiểm sinh mạng cá nhân; bảo hiểm người sử dụng điện; bảo hiểm bồi thường người lao động, bảo hiểm sức khỏe và các bảo hiểm khác liên quan đến con người, chăm sóc sức khỏe con người;”

  - Tại Tiết i Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC quy định về hóa đơn của dịch vụ bảo hiểm quy định như sau:

  “i) Đối với doanh nghiệp môi giới dịch vụ bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đại lý bảo hiểm là tổ chức khi nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, số tiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

  Như vậy, công ty chị khi lập hóa đơn GTGT thì không xuất VAT 10% với số tiền hoa hồng nhận được và dòng thuế VAT không ghi, gạch chéo.

   
  1407 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận