DanLuat 2015

Báo giá hợp đồng có giá trị gì?

Chủ đề   RSS   
 • #474493 14/11/2017

  Báo giá hợp đồng có giá trị gì?

  XIn hỏi, công ty mình chuyên cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Trước khi kí kết hợp đồng họ có yêu cầu báo giá, trong báo giá có nội dung dịch vụ cung cấp, giá trị gói dịch vụ - bảng kê chi tiết giá trị đó, trách nhiệm bên A và trách nhiệm bên B(Công ty mình) sau đó bên mình ký đóng dấu và gửi cho họ.

  Sáu đó hai bên ký kết hợp đồng, trên hợp đồng còn nội dung cung cấp dịch vụ, tổng giá trị dịch vụ (không còn bản kê chi tiết), trách nhiệm có sự thay đổi do bạn làm hợp đồng sai sót, có một số trách nhiệm bị thay đổi so với báo giá.

  Ví dụ: Khi báo giá trách nhiệm bên mình(B) chuẩn bị tài liệu, nhưng trên hợp đồng thì lại là trách nhiệm của bên (A). Như vậy kế toán bên mình nói không lấy được chi phí đầu vào mục tài liệu vì trên hợp đồng ghi là trách nhiệm bên A, mặc dù báo giá trước đó ghi là bên mình (B)

  như ví dụ trên, cho mình hỏi xét về mặt pháp lý, báo giá có giá trị gì?có thể làm căn cứ lấy chi phí đầu vào mặc dù khác hợp đồng không?

  Quan điểm của mình là Báo giá là đơn phương bên mình gửi cho họ, , là căn cứ làm hợp đồng, và khi lấy chi phí không thể căn cứ nếu có hợp đồng. nếu có hợp đồng thì phải căn cứ vào hợp đồng vì đây mới là sự thỏa thuận xác lập quyền và nghĩa vụ của chủ thể các bên.

  Xin cảm ơn!

   
  Cập nhật bởi tiencanh.ntc@gmail.com ngày 14/11/2017 10:26:42 SA
   
  1150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận