Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Chủ đề   RSS   
 • #137735 07/10/2011

  camchau60

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Theo mâu báo cáo tình hình sư dụng hóa đơn côt ghi sô hóa đơn xóa bỏ phải ghi như thế nào cho đúng:

   trong hương dân ghi là đánh theo dạng tex như sau

   " NSD tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau "

  Tôi phải nhâp liêu như thê nào cho đúng tôi đang nhâp 0011111;0011117 nhưng vân báo lôi

  Kính nhơ luât sư hoăc ai biet xin giup do - Cám ơn
   
  9334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #137934   07/10/2011

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  camchau60 viết:
  Theo mâu báo cáo tình hình sư dụng hóa đơn côt ghi sô hóa đơn xóa bỏ phải ghi như thế nào cho đúng:

   trong hương dân ghi là đánh theo dạng tex như sau

   " NSD tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau "

  Tôi phải nhâp liêu như thê nào cho đúng tôi đang nhâp 0011111;0011117 nhưng vân báo lôi

  Kính nhơ luât sư hoăc ai biet xin giup do - Cám ơn


  Nếu số hóa đơn liền nhau bạn gõ 100-200
  Còn hóa đơn cách khoảng thì gõ 100;105;150;200

  Bạn làm trong HTKK3.0.1 nhé
   
  Báo quản trị |  
 • #253734   08/04/2013

  hoanghuyen_bs
  hoanghuyen_bs

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/01/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trong Unikey chọn bảng mã Unicode, kiểu gõ Telex. sau đó nhập hóa đơn bị xóa bỏ.

  Nếu không  liền nhau ghi: 0011111; 0011117

  Nếu liền nhau: 0011111-0011117

   
  Báo quản trị |  
 • #253748   08/04/2013

  tanphuocvo1987
  tanphuocvo1987
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2011
  Tổng số bài viết (365)
  Số điểm: 2919
  Cảm ơn: 381
  Được cảm ơn 234 lần


  camchau60 viết:
  Theo mâu báo cáo tình hình sư dụng hóa đơn côt ghi sô hóa đơn xóa bỏ phải ghi như thế nào cho đúng:

   trong hương dân ghi là đánh theo dạng tex như sau

   " NSD tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau "

  Tôi phải nhâp liêu như thê nào cho đúng tôi đang nhâp 0011111;0011117 nhưng vân báo lôi

  Kính nhơ luât sư hoăc ai biet xin giup do - Cám ơn

  Để tôi đưa ra ví dụ bạn sẽ thấy

  Trong kỳ tôi sử dụng 10 tờ hóa đơn. và hủy 2 tờ số 0000009; 0000005 vậy tổng cộng là 12 tờ hóa đơn

  Cột số [13 ] bạn ghi 10

  Cột [15] bạn ghi số 0000009,0000005 là ôk cột 14 tự động chạy

  Số xóa bỏ, hủy phải nằm trong khoảng cột 10 và cột 11

  Thân chào

  Học văn cho võ bất phu

  Học võ cho văn bất nhược

  Văn không võ, văn thành nhu nhược

  Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

   
  Báo quản trị |