Báo cáo hóa đơn cho hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #496877 14/07/2018

  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 124 lần


  Báo cáo hóa đơn cho hộ kinh doanh

  Mình có một thắc mắc như sau: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình, có sử dụng hóa đơn thì hàng quý mình báo cáo hóa đơn theo mẫu biểu nào? và có nộp tờ khai thuế hàng quý gì không? nếu nộp thì theo mẫu nào?
  Theo mình tìm hiểu thì
  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

  "Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)"

  Như vậy, nếu hộ gia đình có sử dụng hóa đơn (trừ hóa đơn do cơ quan thuế cấp) thì hàng quý phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
  Không biết câu trả lời đó có chính xác không? Mong mọi người góp ý

   

   

   
  1701 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận