Bảng giá đất các tỉnh thành

  Bảng giá đất
Tỉnh / Thành phố Quận / Huyện Tên đường /Làng Xã:
Mức giá:
 
Ban hành kèm theo văn bản số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND TP.Hồ Chí Minh
596 Trang «<593594595596>
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 Loại
11881 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG - 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11882 Huyện Nhà Bè LÊ VĂN LƯƠNG CẦU RẠCH ĐĨA - CẦU LONG KIỂN 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11883 Huyện Nhà Bè NGUYỄN BÌNH HUỲNH TẤN PHÁT - CẦU MƯƠNG CHUỐI 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11884 Huyện Nhà Bè PHẠM THỊ KỲ NGUYỄN BÌNH - NHÀ THIẾU NHI 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11885 Huyện Nhà Bè PHẠM THỊ QUY TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - NHÀ THIẾU NHI 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11886 Huyện Nhà Bè DƯƠNG THỊ NĂM NGUYỄN BÌNH - TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11887 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG TRỌN ĐƯỜNG - 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11888 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN HƯNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG - 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11889 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN TRỌN ĐƯỜNG - 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11890 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ COTEC TRỌN ĐƯỜNG - 4.200.000 2.100.000 1.680.000 1.344.000 - - - - Đất ở
11891 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN TRỌN ĐƯỜNG - 4.350.000 2.175.000 1.740.000 1.392.000 - - - - Đất ở
11892 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG - 4.350.000 2.175.000 1.740.000 1.392.000 - - - - Đất ở
11893 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÔNG TY DVTM - KD NHÀ SÀI GÒN MỚI TRỌN ĐƯỜNG - 4.350.000 2.175.000 1.740.000 1.392.000 - - - - Đất ở
11894 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I TRỌN ĐƯỜNG - 4.400.000 2.200.000 1.760.000 1.408.000 - - - - Đất ở
11895 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRẦN THÁI TRỌN ĐƯỜNG - 4.400.000 2.200.000 1.760.000 1.408.000 - - - - Đất ở
11896 Huyện Nhà Bè ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY TRỌN ĐƯỜNG - 4.400.000 2.200.000 1.760.000 1.408.000 - - - - Đất ở
11897 Huyện Nhà Bè ĐẶNG NHỮ LÂM HUỲNH TẤN PHÁT - KHO DẦU B 4.500.000 2.250.000 1.800.000 1.440.000 - - - - Đất ở
11898 Huyện Nhà Bè ĐÀO TÔNG NGUYÊN HUỲNH TẤN PHÁT - KHO DẦU C 4.500.000 2.250.000 1.800.000 1.440.000 - - - - Đất ở
11899 Huyện Nhà Bè DƯƠNG CÁT LỢI HUỲNH TẤN PHÁT - KHO DẦU A 4.500.000 2.250.000 1.800.000 1.440.000 - - - - Đất ở
11900 Huyện Nhà Bè HUỲNH TẤN PHÁT ĐÀO TÔNG NGUYÊN - MŨI NHÀ BÈ 4.800.000 2.400.000 1.920.000 1.536.000 - - - - Đất ở
596 Trang «<593594595596>