Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã (mới nhất)

Chủ đề   RSS   
 • #517762 06/05/2019

  happy_smile
  Top 500
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2012
  Tổng số bài viết (264)
  Số điểm: 13000
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 299 lần


  Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã (mới nhất)

  Để tiện cho mọi người tra cứu thì mình có làm bảng sau, gồm có lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã theo 02 giai đoạn:

  I. BẢNG LƯƠNG

  A. CÁN BỘ CẤP XÃ

  1. Có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

  STT

  Chức danh

  Lương Bậc 1 (VNĐ)

  Lương Bậc 2 (VNĐ)

   

   

  Hệ số

  Từ nay đến hết 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Hệ số

  Từ nay đến hết 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  1

  Bí thư đảng ủy

  2,35

  3.266.500

  3.501.500

  2,85

  3.961.500

  4.246.500

  2

  - Phó Bí thư đảng ủy

  - Chủ tịch HĐND

  - Chủ tịch UBND

  2,15

  2.988.500

  3.203.500

  2,65

  3.683.500

  3.948.500

  3

  - Chủ tịch UBMTTQ

  - Phó Chủ tịch HĐND

  - Phó Chủ tịch UBND

  1,95

  2.710.500

  2.905.500

  2,45

  3.405.500

  3.650.500

  4

  - Bí thư Đoàn Thanh niên

  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

  - Chủ tịch Hội Nông dân

  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  1,75

  2.432.500

  2.607.500

  2,25

  3,127,500

  3,352,500

  2. Đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên

   

  Trình độ đại học

  Trình độ cao đẳng

  Trình độ trung cấp

  Mức lương

  (VNĐ)

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Bậc 1

  Hệ số 2,34

  Hệ số 2,10

  Hệ số  1,86

   

  3.252.600

  3.486.600

  2.919.000

  3.129.000

  2.585.400

  2.771.400

  Bậc 2

  Hệ số 2,67

  Hệ số 2,41

  Hệ số 2,06

  3.711.300

  3.978.300

  3.349.900

  3.590.900

  2.863.400

  3.069.400

  Bậc 3

  Hệ số 3,0

  Hệ số 2,72

  Hệ số 2,26

  4.170.000

  4.470.000

  3.780.800

  4.052.800

  3.141.400

  3.367.400

  Bậc 4

  Hệ số 3,33

  Hệ số 3,03

  Hệ số 2,46

  4.628.700

  4.961.700

  4.211.700

  4.514.700

  3.419.400

  3.665.400

  Bậc 5

  Hệ số 3,66

  Hệ số 3,34

  Hệ số 2,66

  5.087.400

  5.453.400

  4.642.600

  4.976.600

  3.697.400

  3.963.400

  Bậc 6

  Hệ số 3,99

  Hệ số 3,65

  Hệ số 2,86

  5.546.100

  5.945.100

  5.073.500

  5.438.500

  3.975.400

  4.261.400

  Bậc 7

  Hệ số 4,32

  Hệ số 3,96

  Hệ số 3,06

  6.004.800

  6.436.800

  5.504.400

  5.900.400

  4.253.400

  4.559.400

  Bậc 8

  Hệ số 4,65

  Hệ số 4,27

  Hệ số 3,26

  6.463.500

  6.928.500

  5.935.300

  6.362.300

  4.531.400

  4.857.400

  Bậc 9

  Hệ số 4,98

  Hệ số 4,58

  Hệ số 3,46

  6.922.200

  7.420.200

  6.366.200

  6.824.200

  4.809.400

  5.155.400

  Bậc 10

   

  Hệ số 4,89

  Hệ số 3,66

  6.797.100

  7.286.100

  5.087.400

  5.453.400

  Bậc 11

   

   

  Hệ số 3,86

  5.365.400

  5.751.400

  Bậc 12

   

   

  Hệ số 4,06

  5.643.400

  6.049.400

  B. CÔNG CHỨC CẤP XÃ

  1/ Trình độ sơ cấp

   

  Trình độ sơ cấp

  Mức lương

  (VNĐ)

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Bậc 1

  Hệ số 1,35

   

  1.876.500

  2.011.500

  Bậc 2

  Hệ số 1,53

  2.126.700

  2.279.700

  Bậc 3

  Hệ số 1,71

  2.376.900

  2.547.900

  Bậc 4

  Hệ số 1,89

  2.627.100

  2.816.100

  Bậc 5

  Hệ số 2,07

  2.877.300

  3.084.300

  Bậc 6

  Hệ số 2,25

  3.127.500

  3.352.500

  Bậc 7

  Hệ số 2,43

  3.377.700

  3.620.700

  Bậc 8

  Hệ số 2,61

  3.627.900

  3.888.900

  Bậc 9

  Hệ số 2,79

  3.878.100

  4.157.100

  Bậc 10

  Hệ số  2,97

  4.128.300

  4.425.300

  Bậc 11

  Hệ số 3,15

  4.378.500

  4.693.500

  Bậc 12

  Hệ số 3,33

  4.628.700

  4.961.700

  2/ Đối với trình độ từ trung cấp trở lên

   

  Trình độ đại học

  Trình độ cao đẳng

  Trình độ trung cấp

  Mức lương

  (VNĐ)

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Bậc 1

  Hệ số 2,34

  Hệ số 2,10

  Hệ số  1,86

   

  3.252.600

  3.486.600

  2.919.000

  3.129.000

  2.585.400

  2.771.400

  Bậc 2

  Hệ số 2,67

  Hệ số 2,41

  Hệ số 2,06

  3.711.300

  3.978.300

  3.349.900

  3.590.900

  2.863.400

  3.069.400

  Bậc 3

  Hệ số 3,0

  Hệ số 2,72

  Hệ số 2,26

  4.170.000

  4.470.000

  3.780.800

  4.052.800

  3.141.400

  3.367.400

  Bậc 4

  Hệ số 3,33

  Hệ số 3,03

  Hệ số 2,46

  4.628.700

  4.961.700

  4.211.700

  4.514.700

  3.419.400

  3.665.400

  Bậc 5

  Hệ số 3,66

  Hệ số 3,34

  Hệ số 2,66

  5.087.400

  5.453.400

  4.642.600

  4.976.600

  3.697.400

  3.963.400

  Bậc 6

  Hệ số 3,99

  Hệ số 3,65

  Hệ số 2,86

  5.546.100

  5.945.100

  5.073.500

  5.438.500

  3.975.400

  4.261.400

  Bậc 7

  Hệ số 4,32

  Hệ số 3,96

  Hệ số 3,06

  6.004.800

  6.436.800

  5.504.400

  5.900.400

  4.253.400

  4.559.400

  Bậc 8

  Hệ số 4,65

  Hệ số 4,27

  Hệ số 3,26

  6.463.500

  6.928.500

  5.935.300

  6.362.300

  4.531.400

  4.857.400

  Bậc 9

  Hệ số 4,98

  Hệ số 4,58

  Hệ số 3,46

  6.922.200

  7.420.200

  6.366.200

  6.824.200

  4.809.400

  5.155.400

  Bậc 10

   

  Hệ số 4,89

  Hệ số 3,66

  6.797.100

  7.286.100

  5.087.400

  5.453.400

  Bậc 11

   

   

  Hệ số 3,86

  5.365.400

  5.751.400

  Bậc 12

   

   

  Hệ số 4,06

  5.643.400

  6.049.400

  3/ Đối với người chưa tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

  Thời gian

  Từ nay đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  Mức lương (VNĐ)

  1,18 * 1.390.000= 1.640.200

  1,18 * 1.490.000= 1.758.200

  II. BẢNG PHỤ CẤP

  STT

  Đối tượng

  Mức hưởng

  Điều kiện

  Đến 30/6/2019

  Từ 01/7 – 31/12/2019

  1

  Phụ cấp chức vụ lãnh đạo

  1.a

  Bí thư đảng ủy

  417.000

  447.000

  Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đã được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính.

  1.b

  Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND

  347.500

  372.500

  1.c

  Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND

  278.000

  298.000

  1.d

  Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  208.500

  223.500

  2

  Phụ cấp thâm niên vượt khung

  Cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch công chức hành chính được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định  204/2004/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009.

  3

  Phụ cấp theo loại xã  

  Bị bãi bỏ từ ngày 25/6/2019

  4

  Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh (Pkmcd)

  - Từ nay đến hết 24/6/2019:

  Pkmcd bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định kiêm nhiệm chức danh.

  - Từ 25/6/2019:

  Pkmcd = 50% mức lương (bậc 1) +  phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

  Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/20009.

  - Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019.

  - Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH  ngày 27/5/2010.

  - Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

  - Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

  - Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018.

   
  22911 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận