DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Bảng lương năm 2021 của Viên chức là Giáo viên, Giảng viên tại các trường công lập

(vankhanhnhu)

Bảng lương giáo viên, giảng viên 2021

Bảng lương viên chức giáo viên, giảng viên tịa các trường công lập 2021

Theo Nghị quyết 122/2020/QH14, từ 1/7/2020 mức lương cơ sở chưa tăng lên 1,6 triệu đồng theo Nghị quyết 86/2019/QH14 đã ban hành trước đó. DanLuat xin gửi đến các thành viên đang công tác trong ngành giáo dục bảng lương giảng viên, giáo viên các cấp trong năm 2021.

Trước tiên, lương của viên chức giáo viên sẽ được tính theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cơ bản như sau:

LƯƠNG = MỨC LƯƠNG CƠ SỞ x HỆ SỐ LƯƠNG

Mức lương cơ sở vẫn được giữ nguyên là 1.490.000 đồng, Hệ số lương của viên chức giáo viên cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÔNG LẬP

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Giáo viên mầm non hạng II

 Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Giáo viên mầm non hạng III

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần:

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Giáo viên mầm non hạng IV

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ bậc 1 đến 12 theo thứ tự tăng dần:

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06


Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Giáo viên tiểu học hạng II

 Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Giáo viên tiểu học hạng III

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần:

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Giáo viên tiểu học hạng IV

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ bậc 1 đến 12 theo thứ tự tăng dần:

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06


Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

III. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Giáo viên THCS

hạng I

 Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Giáo viên THCS

hạng II

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Giáo viên THCS

hạng III

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần:

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89


Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

III. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT CÔNG LẬP

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Giáo viên THPT

hạng I

 Áp dụng hệ số lương của công chức loại A2, nhóm A2.1 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Giáo viên THPT

hạng II

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Giáo viên THPT

hạng III

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98


Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

IV. ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

Căn cứ theo Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

Giảng viên cao cấp

Hạng I

 Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.1 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Giảng viên chính

Hạng II

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Giảng viên

Trợ giảng

Hạng III

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98


Theo đó, giảng viên, trợ giảng cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

*Lưu ý: Các đối tượng giáo viên ký hợp đồng với các trường công lập nhưng không phải viên chức sẽ có mức lương theo thỏa thuận riêng với nhà trường.

  •  2406
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…