DanLuat 2020

Bản án 12/2018/HC-ST ngày 23/10/2018 về kiện yêu cầu hủy quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

shinichi45

shinichi45

31/05/2019, 09:02:06 SA