DanLuat 2020

Bản án phúc thẩm 1712/2009/HC-PT ngày 09/09/2009 về khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính quản lý đất đai trong việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

maucuamua

maucuamua

22/07/2014, 11:42:02 SA