DanLuat 2020

Bản án 05/2017/DS-ST ngày 29/03/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

maucuamua

maucuamua

05/01/2018, 08:19:01 SA