DanLuat 2020

Bản án 36/2019/DS-ST ngày 29/08/2019 về tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng (là hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất) vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lilynguyen1608

Lilynguyen1608

25/02/2020, 02:07:54 CH