DanLuat 2020

Bản án 34/2018/DS-ST ngày 20/07/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

nhuybui1701

nhuybui1701

14/10/2019, 09:50:30 SA