DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

3.612 Trang «<3456789>»
41

Quyết định giám đốc thẩm 13/2010/DS-GĐT ngày 02/04/2010 về tranh chấp hôn nhân gia đình (chia tài sản chung vợ chồng)

13/2010/DS-GĐT

Ngày: 02/04/2010

Tình trạng:
Không xác định

42

Quyết định giám đốc thẩm 14/2010/DS-GĐT ngày 06/04/2010 về tranh chấp chia tài sản khi ly hôn giữa ông Lê Văn Ngọc Thành và bà Võ Thị Kim Liên

14/2010/DS-GĐT

Ngày: 06/04/2010

Tình trạng:
Không xác định

43

Quyết định giám đốc thẩm 15/2009/DS-GĐT ngày 07/04/2009 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa ông Huỳnh Văn Tâm và Công ty TNHH xây dựng Hưng Phát

15/2009/DS-GĐT

Ngày: 07/04/2009

Tình trạng:
Không xác định

44

Quyết định giám đốc thẩm 18/2010/DS-GĐT ngày 08/04/2010 về tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Ba

18/2010/DS-GĐT

Ngày: 08/04/2010

Tình trạng:
Không xác định

45

Quyết định giám đốc thẩm 21/2010/DS-GĐT ngày 05/05/2010 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chị Phan Thị Kim Hà

21/2010/DS-GĐT

Ngày: 05/05/2010

Tình trạng:
Không xác định

46

Quyết định giám đốc thẩm 23/2010/DS-GĐT ngày 06/05/2010về ly hôn giữa ông Trần Hiên và bà Trịnh Thị Huệ

23/2010/DS-GĐT

Ngày: 06/05/2010

Tình trạng:
Không xác định

47

Quyết định giám đốc thẩm 27/2010/DS-GĐT ngày 08/07/2010 xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Văn Tám

Số hiệu Án Lệ:02/2016/AL

27/2010/DS-GĐT

Ngày: 08/07/2010

Tình trạng:
Hết Hiệu Lực:

48

Quyết định giám đốc thẩm 28/2010/DS-GĐT ngày 09/07/2010 xét xử vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản giữa bà Trần Thị Kim Hoàng và anh Trần Minh Hải

28/2010/DS-GĐT

Ngày: 09/07/2010

Tình trạng:
Không xác định

49

Quyết định giám đốc thẩm 29/2010/DS-GĐT ngày 09/07/2010 về tranh chấp thừa kế và hủy hợp đồng tặng cho nhà giữa ông Trương Trung Hiếu và cụ Nguyễn Thị Tiết

29/2010/DS-GĐT

Ngày: 09/07/2010

Tình trạng:
Không xác định

50

Quyết định giám đốc thẩm 30/2010/DS-GĐT ngày 12/07/2010 xét xử vụ án dân sự về đòi tài sản giữa ông Bảo Hoài và bà Nguyễn Thị Thạnh

30/2010/DS-GĐT

Ngày: 12/07/2010

Tình trạng:
Không xác định

3.612 Trang «<3456789>»