DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

3.612 Trang 12345>»
1

Quyết định giám đốc thẩm 03/2012/DS-GĐT ngày 14/02/2012 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Phương

03/2012/DS-GĐT

Ngày: 14/02/2012

Tình trạng:
Không xác định

2

Bản án 08/2017/HSST ngày 20/04/2017 về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

08/2017/HSST

Ngày: 20/04/2017

Tình trạng:
Không xác định

3

Bản án 834/2015/DSPT ngày 14/07/2015 về tranh chấp yêu cầu bồi thường

834/2015/DSPT

Ngày: 14/07/2015

Tình trạng:
Không xác định

4

Bản án 13/2017/HSST ngày 22/02/2017 về tội chống người thi hành công vụ

13/2017/HSST

Ngày: 22/02/2017

Tình trạng:
Không xác định

5

Bản án 40/2018/HSST ngày 03/04/2018 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

40/2018/HSST

Ngày: 03/04/2018

Tình trạng:
Không xác định

6

Bản án 49/2017/DS-ST ngày 25/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

49/2017/DS-ST

Ngày: 25/09/2017

Tình trạng:
Không xác định

7

Bản án 03/2018/DSST ngày 26/02/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán về điều khoản thanh toán

03/2018/DSST

Ngày: 26/02/2018

Tình trạng:
Không xác định

8

Bản án 48/2017/HSST ngày 25/09/2017 về tội trộm cắp tài sản

48/2017/HSST

Ngày: 25/09/2017

Tình trạng:
Không xác định

9

Bản án 57/2017/HSPT ngày 12/07/2017 về tội môi giới mại dâm

57/2017/HSPT

Ngày: 12/07/2017

Tình trạng:
Không xác định

10

Bản án 80/2017/DS-PT ngày 29/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất

80/2017/DS-PT

Ngày: 29/09/2017

Tình trạng:
Không xác định

3.612 Trang 12345>»