DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

26 Trang 12345>»
1

Quyết định giám đốc thẩm 01/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

01/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

2

Quyết định giám đốc thẩm 02/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

02/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

3

Quyết định giám đốc thẩm 03/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

03/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

4

Quyết định giám đốc thẩm 04/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

04/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

5

Quyết định giám đốc thẩm 05/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

05/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

6

Quyết định giám đốc thẩm 07/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

07/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

7

Quyết định giám đốc thẩm 08/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

08/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

8

Quyết định giám đốc thẩm 09/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

9

Quyết định giám đốc thẩm 10/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

10/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

10

Quyết định giám đốc thẩm 11/2006/LĐ-GĐT ngày 04/04/2006 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

11/2006/LĐ-GĐT

Ngày: 04/04/2006

Tình trạng:
Không xác định

26 Trang 12345>»