DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

1

Quyết định giám đốc thẩm 08/2014/HC-GĐT về vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

08/2014/HC-GĐT

Ngày: 19/08/2014

2

Quyết định giám đốc thẩm 07/2013/KDTM-GĐT về vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

07/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 15/03/2013

3

Quyết định giám đốc thẩm 126/2013/DS-GĐT về tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà

126/2013/DS-GĐT

Ngày: 23/09/2013

4

Quyết định giám đốc thẩm 39/2014/DS-GĐT về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản

39/2014/DS-GĐT

Ngày: 09/10/2014

5

Quyết định giám đốc thẩm 208/2013/DS-GĐT về vụ án ly hôn

208/2013/DS-GĐT

Ngày: 03/05/2013

6

Quyết định giám đốc thẩm 12/2013/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

12/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 16/05/2013

7

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

04/2014/HS-GĐT

Ngày: 16/04/2014

8

Quyết định giám đốc thẩm 100/2013/GĐT-DS về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế giữa nguyên đơn ông Vũ Đình Hưng và bị đơn bà Vũ Thị Tiến

100/2013/GĐT-DS

Ngày: 12/08/2013

9

Quyết định giám đốc thẩm 27/2010/DS-GĐT xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Văn Tám

27/2010/DS-GĐT

Ngày: 08/07/2010

10

Quyết định giám đốc thẩm 04/2010/DS-GĐT xét xử vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Kiều Thị Tý và ông Lê Văn Ngự

04/2010/DS-GĐT

Ngày: 03/03/2010