DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

2 Trang 12>
1

Quyết định giám đốc thẩm 04/2010/DS-GĐT ngày 03/03/2010 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Kiều Thị Tý và ông Lê Văn Ngự

Số hiệu Án Lệ:04/2016/AL

04/2010/DS-GĐT

Ngày: 03/03/2010

Tình trạng:
Hết Hiệu Lực:

2

Quyết định giám đốc thẩm 27/2010/DS-GĐT ngày 08/07/2010 xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Văn Tám

Số hiệu Án Lệ:02/2016/AL

27/2010/DS-GĐT

Ngày: 08/07/2010

Tình trạng:
Hết Hiệu Lực:

3

Quyết định giám đốc thẩm 100/2013/GĐT-DS ngày 12/08/2013 về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế giữa nguyên đơn ông Vũ Đình Hưng và bị đơn bà Vũ Thị Tiến

Số hiệu Án Lệ:06/2016/AL

100/2013/GĐT-DS

Ngày: 12/08/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

4

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

Số hiệu Án Lệ:01/2016/AL

04/2014/HS-GĐT

Ngày: 16/04/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

5

Quyết định giám đốc thẩm 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16/5/2013 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Số hiệu Án Lệ:08/2016/AL

12/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 16/05/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

6

Quyết định giám đốc thẩm 208/2013/DS-GĐT ngày 03/5/2013 về vụ án ly hôn

Số hiệu Án Lệ:03/2016/AL

208/2013/DS-GĐT

Ngày: 03/05/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

7

Quyết định giám đốc thẩm 39/2014/DS-GĐT ngày 09/10/2014 về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản

Số hiệu Án Lệ:05/2016/AL

39/2014/DS-GĐT

Ngày: 09/10/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

8

Quyết định giám đốc thẩm 126/2013/DS-GĐT ngày 23/9/2013 về tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà

Số hiệu Án Lệ:07/2016/AL

126/2013/DS-GĐT

Ngày: 23/09/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

9

Quyết định giám đốc thẩm 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15/3/2013 về vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Số hiệu Án Lệ:09/2016/AL

07/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 15/03/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

10

Quyết định giám đốc thẩm 08/2014/HC-GĐT ngày 19/08/2014 về vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Số hiệu Án Lệ:10/2016/AL

08/2014/HC-GĐT

Ngày: 19/08/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

2 Trang 12>