DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

1

Quyết định giám đốc thẩm 04/2010/DS-GĐT xét xử vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Kiều Thị Tý và ông Lê Văn Ngự

Số hiệu Án Lệ:04/2016/AL

04/2010/DS-GĐT

Ngày: 03/03/2010

Tình trạng:
Có hiệu lực

2

Quyết định giám đốc thẩm 27/2010/DS-GĐT xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Văn Tám

Số hiệu Án Lệ:02/2016/AL

27/2010/DS-GĐT

Ngày: 08/07/2010

Tình trạng:
Có hiệu lực

3

Quyết định giám đốc thẩm 100/2013/GĐT-DS về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế giữa nguyên đơn ông Vũ Đình Hưng và bị đơn bà Vũ Thị Tiến

Số hiệu Án Lệ:06/2016/AL

100/2013/GĐT-DS

Ngày: 12/08/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

4

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

Số hiệu Án Lệ:01/2016/AL

04/2014/HS-GĐT

Ngày: 16/04/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

5

Quyết định giám đốc thẩm 12/2013/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Số hiệu Án Lệ:08/2016/AL

12/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 16/05/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

6

Quyết định giám đốc thẩm 208/2013/DS-GĐT về vụ án ly hôn

Số hiệu Án Lệ:03/2016/AL

208/2013/DS-GĐT

Ngày: 03/05/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

7

Quyết định giám đốc thẩm 39/2014/DS-GĐT về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản

Số hiệu Án Lệ:05/2016/AL

39/2014/DS-GĐT

Ngày: 09/10/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực

8

Quyết định giám đốc thẩm 126/2013/DS-GĐT về tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà

Số hiệu Án Lệ:07/2016/AL

126/2013/DS-GĐT

Ngày: 23/09/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

9

Quyết định giám đốc thẩm 07/2013/KDTM-GĐT về vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Số hiệu Án Lệ:09/2016/AL

07/2013/KDTM-GĐT

Ngày: 15/03/2013

Tình trạng:
Có hiệu lực

10

Quyết định giám đốc thẩm 08/2014/HC-GĐT về vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Số hiệu Án Lệ:10/2016/AL

08/2014/HC-GĐT

Ngày: 19/08/2014

Tình trạng:
Có hiệu lực