DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:
Sắp xếp:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

3.612 Trang 12345>»
1

Quyết định tái thẩm 03/2009/HS-TT ngày 09/03/2009 về phần dân sự trong vụ án hình sự

03/2009/HS-TT

Ngày: 09/03/2009

Tình trạng:
Không xác định

2

Quyết định tái thẩm 05/2009/HS-TT ngày 11/05/2009 về vụ án Nguyễn Khanh bị kết án tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

05/2009/HS-TT

Ngày: 11/05/2009

Tình trạng:
Không xác định

3

Quyết định tái thẩm 10/2008/HS-TT ngày 17/06/2008 về vụ án Tăng Minh Phụng

10/2008/HS-TT

Ngày: 17/06/2008

Tình trạng:
Không xác định

4

Quyết định tái thẩm 33/2008/DS-TT ngày 26/11/2008 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

33/2008/DS-TT

Ngày: 26/11/2008

Tình trạng:
Không xác định

5

Quyết định tái thẩm 47/2008/DS-TT ngày 25/12/2008 về tranh chấp đòi nhà cho thuê

47/2008/DS-TT

Ngày: 25/12/2008

Tình trạng:
Không xác định

6

Bản án 03/HC-ST ngày 06/08/2012 về khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Yên Hưng

03/HC-ST

Ngày: 06/08/2012

Tình trạng:
Không xác định

7

Bản án 01/2012/HCST ngày 17/07/2012 về yêu cầu hủy quyết định cưỡng chế và lập lại phương án bồi thường GPMB theo đúng quy định pháp luật

01/2012/HC-ST

Ngày: 17/07/2012

Tình trạng:
Không xác định

8

Bản án 02/2012/HCST ngày 19/11/2012 về hủy hành vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND TP.Hạ Long

02/2012/HC-ST

Ngày: 19/11/2012

Tình trạng:
Không xác định

9

Bản án 127/2011/HSST ngày 15/04/2011 về vụ án Trịnh Văn Minh trộm cắp tài sản

127/2011/HSST

Ngày: 15/04/2011

Tình trạng:
Không xác định

10

Quyết định giám đốc thẩm 01/2012/DS-GĐT ngày 14/02/2012 xét xử bà Huỳnh Thị Thu Hương về tranh chấp quyền sở hữu tài sản

01/2012/DS-GĐT

Ngày: 14/02/2012

Tình trạng:
Không xác định

3.612 Trang 12345>»