DanLuat 2015
Từ khóa của bản án/án lệ:
Tìm theo ngày:
Cấp xét xử:
Lĩnh vực:
Có án lệ:
Tình trạng hiệu lực của án lệ:

BẢN ÁN TÒA ÁN VIỆT NAM

116 Trang 12345>»
1

Bản án 135/2016/DS-PT về việc tranh chấp QSDĐ; đòi nhà cho ở nhờ; hợp đồng mua bán nhà ở và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

135/2016/DS-PT

Ngày: 08/07/2016

2

Bản án phúc thẩm 96/2013/HCPT về việc vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

96/2013/HCPT

Ngày: 25/04/2013

3

Bản án sơ thẩm 12/2012/HC-ST về vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

12/2012/HC-ST

Ngày: 18/12/2012

4

Bản án phúc thẩm 63/KDTM-PT về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

63/KDTM-PT

Ngày: 05/04/2010

5

Bản án sơ thẩm 18/2009/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

18/2009/KDTM-ST

Ngày: 03/09/2009

6

Bản án phúc thẩm 32/2009/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

32/2009/KDTM-PT

Ngày: 19/02/2009

7

Bản án sơ thẩm 09/2008/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

09/2008/KDTM-ST

Ngày: 23/10/2008

8

Bản án phúc thẩm 120/2008/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

120/2008/KDTM-PT

Ngày: 18/06/2008

9

Bản án sơ thẩm 01/2007/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

01/2007/KDTM-ST

Ngày: 14/11/2007

10

Bản án phúc thẩm 148/2011/KDTM-PT về tranh chấp hợp đồng tín dụng

148/2011/KDTM-PT

Ngày: 17/08/2011

116 Trang 12345>»