Bàn về vấn đề vốn góp

Chủ đề   RSS   
 • #31349 11/04/2009

  vclong2008
  Top 500
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 3327
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Bàn về vấn đề vốn góp

  Xin hỏi các chuyên gia Luật, các Luật sư:
  Cổ đông sáng lập của Cty CP không góp đủ vốn như cam kết có  được ở lại Cty, được bầu là Giám đốc - người đại diện trước pháp luật của Cty không?

  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 10/04/2009 20:34:52
  Cập nhật bởi navelvu ngày 10/03/2010 09:15:49 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 10/03/2010 09:15:30 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 10/03/2010 08:52:50 AM
   
  99349 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vclong2008 vì bài viết hữu ích
  minhthangkt (13/11/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<45678>
Thảo luận
 • #30889   14/01/2009

  power
  power

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  1) Vậy thủ tục gì hợp pháp khi các thành viên góp vốn vào? Nếu góp bằng tiền mặt thì cty làm phiếu thu tiền phải ko? Nếu góp bằng tài sản thì thủ tục gì là hợp lệ ? Cty có cần phải tìm hiểu nguồn gốc tài sản góp vốn vào hay ko?
  2) Mình đang làm cho một cty TNHH mới thành lập (từ cơ sở đi lên cty) và chỉ nhận được GCNĐKKD thể hiện vốn góp, hiện giờ cty có 1 số tài sản mà ko có chứng từ rõ ràng, mua hồi còn làm cơ sở. Hiện giờ mình làm thủ tục thẩm định lại tài sản và đưa vào trị giá vốn góp tài sản? Như vậy có hợp lý ko?
  Cám ơn về hồi âm của bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #30890   14/01/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào bạn
  Về thủ tục chứng từ góp vốn của thành viên bạn chỉ cần làm giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định của khoản 4 điều 39 Luật Doanh nghiệp là đủ.

  Khoản 4 Điều 39 Luật Doanh nghiệp :
  4. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  c) Vốn điều lệ của công ty;
  d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;
  đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
  e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
  g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Về chứng từ góp vốn bằng tài sản bạn tham khảo chủ đề tại đây
  http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/default.aspx?ct=TVQD&id=9748

   
  Báo quản trị |  
 • #31007   29/07/2009

  nhung75
  nhung75

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vốn góp bằng quyền sử dụng đất

  Chúng tôi đang định thành lập một công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trong đó có sự góp vốn của 1 doanh nghiệp bằng quyền thuê đất. Vậy chúng tôi phải ghi nhận phần vốn góp này như thế nào và cần phải có giấy tờ gì để xác định giá trị vốn góp của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp đó có phải phát hành hoá đơn không
   
  Báo quản trị |  
 • #31008   29/07/2009

  LawSoft02
  LawSoft02
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2009
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 731
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


   tại điều 131  luật đất đai số 13/2003/QH11 quy định

  1. Việc đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

  a) Hồ sơ đăng ký góp vốn gồm hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp bên góp vốn là hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất;

  b) Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện góp vốn thì thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp việc góp vốn phát sinh pháp nhân mới thì gửi hồ sơ đăng ký góp vốn đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới đó.

  2. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  a) Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

  b) Một bên hoặc các bên đề nghị theo thoả thuận trong hợp đồng góp vốn; trường hợp liên doanh với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chấp thuận;

  c) Bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật này;

  d) Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;

  đ) Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố mất tích; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện;

  e) Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

  tại khoản 5 điều 2

  CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  quy định: Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn. quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao.

  Như vậy, trường hợp công ty được Nhà nước cho phép sử dụng quyền sử dụng đất thuê để góp vốn thành lập doanh nghiệp  thì công ty   phải hạch toán giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng đất do công ty góp vốn vào tài sản cố định vô hình và trích khấu hao vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi dự án hoàn thành bàn giao đi vào hoạt động theo chế độ quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #31107   31/07/2009

  minhvietnc
  minhvietnc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính nhờ các bác tư vấn giúp tôi một việc như sau: Tôi muốn liên kết với nhiều người thành lập một doanh nghiệp

  Tôi và một số người cùng hùn bỏ vốn ra để thành lập Công ty kinh doanh phân bón Nông nghiệp, Tôi dự định bỏ ra hơn phân nữa số vốn để giữ vai trò quyết định phương hướng và hiệu quả kinh doanh (tức Chủ tịch Hội đồng thành viên) nhưng tôi chia số phần vốn góp này cho những người thân trong gia đình tôi như vợ tôi 20% con tôi 10% và Tôi 25% thành viên còn lại 45% vậy tôi có thể trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên hay không? và việc làm như tôi có đúng theo quy định hiện hành của pháp luật hay không? Kính nhờ các Luật sư tư vấn giúp tôi ! cuối cùng tôi xin kính chúc quý Luật sư mạnh khỏe và thành công.
   
  Báo quản trị |  
 • #31108   31/07/2009

  LawSoft02
  LawSoft02
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2009
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 731
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  theo điều 49 luật doanh nghiệp 2005 thì chủ tịch hội đồng thành viên do hội đồng thành viên bầu ra , vì vậy để để giữ vai trò quyết định phương hướng và hiệu quả kinh doanh của công ty thì bạn có thể giữ chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc theo điều 55 luật doanh nghiệp 2005. cũng theo quy định tại điều 57 luật này thì giám đốc / tổng giám đốc chỉ cần sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty. theo khoản 1 điều 49 luật doanh nghiệp thì Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
  Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 31/07/2009 15:07:43
   
  Báo quản trị |  
 • #31126   17/03/2009

  tugiangpaco
  tugiangpaco

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tư vấn doanh nghiệp

  Chào Luật Sư !
  Nhờ Luật sư tư vấn gấp giúp tôi một việc:
  Công ty tôi là Công ty Cổ phần vốn tư nhân, được UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng bãi xe. Nhưng hiện nay công ty đang muốn huy động vốn của một số cá nhân, tổ chức khác để cùng đầu tư xây dựng nhưng chưa biết nên chọn hình thức nào.
  Phương án chúng tôi đưa ra là thành lập một công ty cổ phần khác, cổ đông gồm những tổ chức, cá nhân góp vốn và Công ty tôi. Nếu thành lập theo hình thức này thì công ty tôi có được kiểm soát mọi hoạt động của công ty mới này không. Thủ tục chuyển dự án mà công ty tôi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Công ty mới này như thế nào là hợp lý. Nhưng nếu thành lập công ty mới này thì công ty tôi chỉ là cổ đông có cổ phần ghi danh thì có được không? có được ghi tên vào GCNĐKKD không?
   
  Báo quản trị |  
 • #31127   13/03/2009

  LS_ThaiHung
  LS_ThaiHung
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2008
  Tổng số bài viết (3872)
  Số điểm: 22042
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1024 lần
  Lawyer

  Tư vấn doanh nghiệp

  công ty anh là công ty cổ phần anh muốn huy động vốn thì có thể tăng vốn và thêm cổ đông sáng lập. nếu muốn thành lập thêm công ty mới thì công ty bạn chỉ là một cổ đông trong công ty mới nên quyền kiểm soát còn phụ thuộc vào vốn bạn góp vào hoặc sự thảo thuận của tất cả các cô đông.
  bạn có thể gọi cho tôi 0903.017977 0908.01797 để biết chi tiết

  LS Nguyễn Đình Thái Hùng

  Email: luatsuthaihung@gmail.com

  Website: http://Vplsthaihung.com

  Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

  Điện thoại 0903.017977

   
  Báo quản trị |  
 • #31128   17/03/2009

  Lgia_TranHai
  Lgia_TranHai

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/03/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thân chào,
  Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu và chào bán số cổ phiếu đó ra ngoài.
  Việc hợp tác mở thêm một công ty mới nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất thủ tục rất rắc rối và nhiều quy trình thủ tục. Chưa nói đến việc chuyển nhượng dự án, việc thỏa thuận mức vốn góp, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông cũng là những vấn đề phức tạp.
  Thân ái,
  Nicky Trần
  0982 27 17 27
   
  Báo quản trị |  
 • #31344   11/04/2009

  lynhthy
  lynhthy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thủ tục góp vốn bằng tài sản

  Tài sản là nhà xưởng, đất đai thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân muốn đem góp vốn vào cty Cổ phần dưới tên cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân có được hay không? Cần phải làm thủ tục gì?
  Chân thành cám ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #31345   11/04/2009

  quoc007
  quoc007
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2008
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Trao đổi thêm:

  Về vấn đề góp vốn bằng tài sản là BDS:
  1. Việc lấy tài sản THUỘC dntn để góp vốn vào Cty cổ phần theo tên của bạn thì, bạn cần thông báo giảm vốn điều lệ của DNTN với cơ quan SKH&DT và ghi chép vào sổ kế toán tương ứng với các tài sản mà bạn sẽ lấy đi góp vốn vào Cty CP.
  Việc giảm vốn điều lệ phải phù hợp óới quy định về pháp luật: (đảm bảo DN co`1 thể thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính khi bạn giảm vốn, ko được nhỏ hơn vốn pháp định nếu DN kinh doanh lĩnh vực có điều kiện về vốn pháp định)
  2. tài sản là bất động sản khi góp vốn phải có chưng`1 thư thẩm định giá đối với tài sản đó, và làm hợp đồng góp vốn bằng BDT với Cty CP kia.
  Thân chào !
   
  Báo quản trị |  
 • #31391   20/09/2009

  thanhlbt
  thanhlbt

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2009
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng góp vốn đầu tư

  Xin chào , tôi có cây hỏi rất mong  giải đáp giùm. Hiện nay công ty tôi đang định góp 85% vốn vào công ty A để thực hiện đầu tư dự án đô thị. Trong đó công ty A đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng. Tuy nhiên công ty tôi muốn sau khi góp vốn công ty tôi sẽ tự đứng tên vay vốn Ngân hàng, ký kết các hợp đồng với nhà thầu tổ chức thi công thực hiện dự án. Như vậy hợp đồng góp vốn đầu tư thực hiện dự án giữa công ty tôi và công ty A phải cấn có những nội dung chính liên quan nào và giữa hai công ty chúng tôi cần có những biên bản họp hội đồng quản trị hoặc hội đồng cổ đông thống nhất về những vấn đề gì. Rất mong trả lời giùm. Xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #31392   20/04/2009

  HaiAnh_Nguyen
  HaiAnh_Nguyen

  Sơ sinh

  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về góp vốn đầu tư

  Theo tôi, bạn phải xác định mục đích của việc góp vốn. Đó là góp vốn chỉ để thực hiện dự án và kinh doanh đối với dự án này hay về lâu dài còn có các dự án khác?
  Việc họp hội đồng quản trị hay hội đồng cổ đông thì ở mỗi doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp mình phải thống nhất trước. Sau đó đại diện theo pháp luật của các bên sẽ tiến hành đàm phán thỏa thuận các công việc cụ thể. Các nội dung cần chuẩn bị đàm phán chủ yếu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm thực hiện công việc theo tỷ lệ phần vốn góp, phân công công việc cụ thể và việc phân chia lợi nhuận.
  Theo tôi thì việc thỏa thuận này theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có lẽ tốt hơn và trên cơ sở các nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh đó, các bên cần thống nhất quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng cũng như phân công công việc và thông qua các cuộc họp hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông để lấy ý kiến trước khi thực hiện đàm phán.
  Một số ý kiến chủ quan muốn trao đổi cùng bạn. Chúc bạn thành công!
   
  Báo quản trị |  
 • #31393   20/09/2009

  thanhlbt
  thanhlbt

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2009
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Xin cho biết, theo quy định của pháp luật, các hợp đồng hợp tác kinh doanh mà theo đố một bên góp vốn, một bên góp quyền sử dụng đất và các quyền được đầu tư trên đát để đầu tư các dự án văn phòng, chung cư cao tầng, thì hợp đồng hợp tác kinh doanh đó có phải thực hiện qua công chứng hay không (Việc hợp tác này không hình thành nên pháp nhân mới mà chỉ dưới hình thức hợp tác kinh doanh rồi phân chia sản phẩm)
  Xin cảm ơn LS
  Trân trọng!
  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 20/09/2009 16:21:08
   
  Báo quản trị |  
 • #31516   05/08/2009

  kid148
  kid148

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyền góp vốn vào CT TNHH hay không? Vì sao?

  Việc góp vốn vào công ty TNHH chỉ quy định rằng các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 mà không nói rõ rằng các thành viên của công ty khác có được quyền góp vốn hay không? VD như cổ đông của CTCP có được quyền góp vốn vào CT TNHH hay không? Chủ sở hữu của DNTN có được góp vốn vào CT TNHH hay không? Những người giữ các chức vụ quản lý trong CTCP, DNTN, Cty hợp danh (Giám đốc, Phó Giám đốc...) thì có quyền góp vốn vào CT TNHH hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #31517   05/08/2009

  LawSoft01
  LawSoft01
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2009
  Tổng số bài viết (175)
  Số điểm: 519
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  gợi ý


  chào bạn!
  Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:
   Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
  Cập nhật bởi LawSoft01 vào lúc 05/08/2009 11:06:30
   
  Báo quản trị |  
 • #31878   10/07/2009

  ngannguyenthanh
  ngannguyenthanh

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản

  tôi muốn hỏi thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của cá nhân sang quyền sở hữu tài sản cho công ty tnhh thì phải làm những thủ tục gì ,và phaỉ đến cơ quan có thẩm quyền nào để làm những thủ tục đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #31879   10/07/2009

  quoc007
  quoc007
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2008
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  ý kiến

  có 2 cách giải quyết trong trường hợp này:
  1. là người có đất góp vốn vào Cty bằng giá trị quyền sử dụng đất để trở tành thành viên (nếu đả là thành viên thì là góp tnag8 phần vốn góp + tăng vốn điều lệ): Cty và thành viên lập hợp đồng góp vôn (Cty xác nhận hoàn tất), nộp dồ sơ gồm chủ chuyền, đơn, và hợp đồng tại cơ quan đăng ký nhà đất.
  2. Cty mua lại quyền sử dụng đất của cá nhân: lập hợp đồng (công chứng) + hồ sơ nhà đất + đơn xin sang tên trước bạ nộp tại Phòng đăng ký nhà đất.
  lưu ý : cách 1 được miễn lệ phí trước bạ.
  Thân gửi !
   
  Báo quản trị |  
 • #41650   20/07/2009

  hiennh
  hiennh

  Female
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Gop von trong DN FDI

  Xin Luật sư, các bạn Tư vấn

  Cty tôi là DN FDI 100% vốn Nước ngoài, chủ đầu tư là cá nhân người nước ngoài. Trong năm, Chủ đầu tư chuyển tiền góp vốn điều lệ vào TK ngân hàng (theo quy định về quản lý ngoại hối nguồn vốn đầu tư trực tiếp NN), tuy nhiên nguồn tiền chuyển góp vốn đều lệ này gồm 1/2 là do từ tài khoản cá nhân của Chủ đầu tư ở NN, 1/2 là từ tài khoản của  1 Công ty mà người nước ngoài đó làm chủ đầu tư duy nhất. Cty tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng về quyền sở hữu của công ty đã chuyển tiền vào tài khoản góp vốn. Tuy nhiên, khi cơ quan thuế kiểm tra, họ không chấp nận khoản vốn góp được chuyển vào Việt Nam từ  1 Công ty ở nước  ngoài kia (ho yc 100% phải là từ tài khoản cá nhân của chủ đầu tư góp ). YC của cơ quan Thuế có phù hợp không, việc chủ đầu tư  là cá nhân góp vốn vào VN có bắt buộc phải từ tên cá nhân góp hay không.
  Trân trọng,

   
  Báo quản trị |  
 • #41651   20/07/2009

  quoc007
  quoc007
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2008
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Ý KIẾN

  Việc không chấp nhận trên của cơ quan thuế  là đúng. Nhà đầu tư ở đây là Cá nhân thì cá nhân đó có trách nhiệm nghĩa vụ chuyển nguồn vốn của mình góp vào Cty VN như đã cam kết. Việc góp của 1 Cty ko phải là chủ đầu tư Cty tại VN là không phù hợp. vì khi cam kết đầu tư góp vốn thì nguổn vốn là của cá nhân đầu tư vào Cty.
  Thân gửi !
  Cập nhật bởi quoc007 vào lúc 20/07/2009 17:08:40
   
  Báo quản trị |