Bàn về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ theo luật hình sự 2017

Chủ đề   RSS   
  • #474435 13/11/2017

    Bàn về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ theo luật hình sự 2017

    các bạn cho mình hỏi. Tội vi phạm quy định về giao thông ddowngf bộ áp dụng Luật hình sự 2009 để xử. Khi đó áp dụng Khoản 1, Điều 202 BLHS 2009 với tình tiết gây thiệt hại cho sức khỏe người khác 31% hoặc gây tthieetj hại tìa sản 80 triệu. Thì theo luật hình sự mới 2017 có được miễn trách nhiệm hình sự không?

     
    2074 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận