DanLuat 2015

Ban TTND trường học được kiểm tra tài chính của trường không?

Chủ đề   RSS   
 • #306100 11/01/2014

  Lanquyen2604

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:09/01/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ban TTND trường học được kiểm tra tài chính của trường không?

  Xin luật sư trả lời giúp em mấy vấn đề sau:

  1. Ban TTND trường học được phép kiểm tra tài chính của trường không?

  2. Nếu được kiểm tra thì kiểm tra tài chính thì Hiệu trưởng trường em chỉ cho kiểm tra các khoản thu, chi của học sinh như: Học phí, gửi xe, chữ thập đỏ, khuyến học, .... Còn tiền do ngân sách Nhà nước cấp thì không được phép kiểm tra. Như vậy đúng hay sai, thưa luật sư?

  3. Khi đề nghị được kiểm tra theo kế hoạch thì Trưởng Ban TTND không đồng ý cho kiểm tra với lý do là: KHÔNG MUỐN BỚI MÓC TÀI CHÍNH NĂM NAY. Vậy luật sư cho em hỏi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

  Em xin cảm ơn luật sư.

   
  17468 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #309072   12/02/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2742)
  Số điểm: 29331
  Cảm ơn: 725
  Được cảm ơn 1063 lần


  Theo quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Thanh tra nhân dân trường học có quyền hạn sau:

  Điều 28. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  1. Hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

  2. Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phải thông qua Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

  Điều 29. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

  1. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

  a) Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;

  b) Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị;

  c) Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

  d) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định của pháp luật;

  đ) Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

  e) Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

  g) Những việc khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 31. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

  1. Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân có quyền đề nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.

  2. Trường hợp phát hiện có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và các hành vi vi phạm khác mà thuộc nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thì kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết đồng thời báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

  3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.

  Trong trường hợp này thì có hiểu là được phép kiểm tra tất cả các tài liệu tài chính có liên quan đến những nội dung đã đề cập ở trên.

  Điều 32. Hoạt động xác minh của Ban Thanh tra nhân dân

  1. Khi được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao nhiệm vụ xác minh, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian, phạm vi nhiệm vụ được giao.

  2. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xác minh, xem xét để làm rõ sự việc được xác minh.

  Kết thúc việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về kết quả xác minh; đồng thời kiến nghị biện pháp giải quyết.

  3. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

  4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.

  Như vậy cái lý do mà ông ta đưa ra ở trên là không được phép và trái quy định nhé!

   
  Báo quản trị |  
 • #451134   07/04/2017

  chauloan2222
  chauloan2222

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cho em hoi ban thanh tra nhân dân và chủ tịch công đoàn có được biết gmail cua nha trường không vì trường em không cập nhật kịp các gmail cua công đoàn khi cong doan yêu cầu mật khấu gmail nha trường không cho. xin cho hoi nhu vay dung hay sai

   
  Báo quản trị |  
 • #504279   09/10/2018

  Cho mình xin hỏi: Trưởng ban thanh tra nhân dân có được làm thủ quỹ nhà trường không? Rất mong quý bạn trả lời gấp. Xin cảm ơn

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-